Партньорство

Проектът обединява 17 партньора, от министерството до публични и частни организации, всички лидери в своите области.
ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ
Интегрираният проект LIFE IP Restart е част от общоевропейската програма LIFE. programa LIFE.
Интегрираните проекти позволяват на органите на държавите-членки на ЕС да прилагат законодателството в областта на околната среда и климата възможно най-ефективно. Интегрираните проекти осигуряват финансиране за планове, програми и стратегии, разработени на регионално, мултирегионално или национално ниво. Това, което е уникално за интегрираните проекти на тази компания е, че те позволяват на държавите-членки да използват както източници на финансиране от ЕС, така и национално финансиране и инвестиции от частния сектор. В нашия проект участват европейски и частни средства.
0
ГОДИНИ
0
ПАРТНЬОРИ
0 000
УЧАСТНИЦИ
0 mio
ТОНА ОТПАДЪЦИ
ПАРТНЬОРИ
bg_BGBulgarian