Знания и решения

В проекта ние събираме интердисциплинарни учени, за да проектираме технически, регулаторни и икономически осъществими решения.
ДЕМОНСТРАЦИОННИ ПРОЕКТИ

Ние съчетаваме наука и иновации

Като част от проекта ние провеждаме шест мащабни демонстрационни проекта, за да демонстрираме техническа и икономическа осъществимост.
Производство на повърхностни почви и възстановяване на рудодобива

Производство на нови повърхностни почвени смеси и изпитване в лабораторни, както и полеви среди в реални условия.

Рециклиране на утайка за повишаване на безопасността при наводнения

Разработване на процеса за непрекъснато извличане и преработка на утайка в строителни материали.

Предотвратяване на незаконното изхвърляне

Цялостна концепция за предотвратяване на незаконното изхвърляне на отпадъци в случаите на столични общини.

Затваряне на градските вериги чрез увеличена повторна употреба

Затваряне на цикъла за строителни отпадъци и едно място за цялата информация.

Оползотворяване на вторични суровини от сметища

Затваряне на цикъла за строителни отпадъци и едно място за цялата информация.

Оползотворяване на вторични суровини от сметища

Демонстриране на извличането на суровини от депа за промишлени отпадъци (напр. шлака, леярски пясък и др.).

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

Всеобхватен набор от допълващи се технически, цифрови, екологични, социални и кръгови решения.

01.
Устойчив закон

Наблюдаваме правните актове на всички нива (европейско, национално и местно) и посочваме пречките пред устойчивото развитие.

02.
Стандарти за оценка

Ние събираме данни и наблюдаваме всички ключови показатели за устойчиво и кръгово развитие.

03.
Дигитализация

Ние разработваме цифрови решения, използвайки верификация на данни (блокчейн) и изкуствен интелект.

04.
Кръгово знание
Предоставяме широк спектър от знания, от подновяване на формалното образование до всички форми на професионално обучение.
05.
Кръгли модели
Ние насърчаваме разработването, прилагането и тестването на нови кръгови бизнес модели и практики.
06.
Колаборация

Участвайте в нашите групи за консултиране и насочване. Бъдете част от ядрото за развитие на Словения.

bg_BGBulgarian