Znanje i rješenja

U projektu okupljamo interdisciplinarne naučnike da dizajniraju tehnički, regulatorna i ekonomski izvodljiva rješenja.
DEMONSTRACIJSKI PROJEKTI

Kombinujemo nauku i inovacije

Kao dio projekta, provodimo šest velikih demonstracijskih projekata kako bismo demonstrirali tehničku i ekonomsku izvodljivost.
Proizvodnja površinskih tla i revitalizacija rudarstva

Izrada novih površinskih mešavina tla i ispitivanje u laboratoriji i na terenu u realnim uslovima.

Recikliranje mulja za povećanje sigurnosti od poplava

Razvoj procesa za kontinuiranu ekstrakciju mulja i preradu u građevinske materijale.

Sprečavanje ilegalnog odlaganja

Sveobuhvatan koncept za sprečavanje nelegalnog odlaganja otpada u slučaju gradske opštine.

Zatvaranje urbanih petlji kroz povećanu ponovnu upotrebu

Zatvaranje petlje o građevinskom otpadu i trgovina na jednom mjestu za sve informacije.

Povrat sekundarnih sirovina sa deponija

Demonstrirati vađenje sirovina sa deponija industrijskog otpada (npr. šljaka, ljevaonički pijesak, itd.).

Ekstrakcija kritičnih sirovina iz komunalnog kanalizacionog mulja

U Sloveniji se godišnje proizvede više od 200.000 tona komunalnog mulja. Ekstrakcija uključuje neke od 27 takozvanih kritičnih sirovina u Evropi.

PODRUČJA DJELOVANJA

Sveobuhvatan set komplementarnih tehničkih, digitalnih, ekoloških, društvenih i kružnih rješenja.

01.
Održivi zakon

Pratimo zakonske akte na svim nivoima (evropskom, nacionalnom i lokalnom) i ukazujemo na prepreke održivom razvoju.

02.
Okvir za procjenu

Prikupljamo podatke i pratimo sve ključne indikatore održivog i kružnog razvoja.

03.
Digitalizacija

Razvijamo digitalna rješenja koristeći verifikaciju podataka (blockchain) i umjetnu inteligenciju.

04.
Kružno znanje
Pružamo širok spektar znanja, od obnavljanja formalnog obrazovanja do svih oblika stručnog usavršavanja.
05.
Kružni modeli
Promovišemo razvoj, implementaciju i testiranje novih kružnih poslovnih modela i praksi.
06.
Saradnja

Sudjelujte u našim savjetodavnim grupama i grupama za usmjeravanje. Budite dio razvojnog jezgra Slovenije.

bs_BABosnian