Partneři

Projekt sdružuje 17 partnerů, od ministerstva po veřejné a soukromé organizace, kteří jsou špičkami ve svých oborech.
INTEGROVANÝ PROJEKT
Integrovaný projekt LIFE IP Restart je součástí celoevropského programu LIFE. programa LIFE.
Integrované projekty umožňují orgánům členských států EU co nejefektivněji provádět právní předpisy v oblasti životního prostředí a klimatu. Integrované projekty poskytují finanční prostředky na plány, programy a strategie vypracované na regionální, multiregionální nebo národní úrovni. Jedinečnost integrovaných projektů této společnosti spočívá v tom, že umožňují členským státům využívat jak zdroje financování EU, tak vnitrostátní financování a investice soukromého sektoru. Na našem projektu se podílejí evropské i soukromé fondy.
0
LET
0
PARTNERŮ
0 000
ÚČASTNÍKŮ
0 mio
TUN ODPADU
PARTNEŘI
cs_CZCzech