Projekt Restart

Integrovaný projekt Restart, spolufinancovaný Evropskou unií v rámci programu LIFE.
O PROJEKTU
Projekt se zaměřuje na překonání překážek bránících dosažení cílů EU v oblasti recyklace a plného provádění programu nakládání s odpady a předcházení vzniku odpadů. Programa ravnanja z odpadki in programa preprečevanja odpadkov.

Hlavním cílem projektu je realizovat komplexní soubor vzájemně se doplňujících technických, digitálních, environmentálních, sociálních a oběhových řešení pro plné využití potenciálu programu, dosažení maximální materiálové soběstačnosti a zvýšení kruhové návratnosti v odvětví odpadů a zdrojů.

K dosažení tohoto hlavního cíle jsou projektové činnosti zaměřeny na dosažení tří specifických cílů:

 • poskytovat mechanismus průběžného hodnocení a zajišťovat neustálé zlepšování a aktualizaci na základě digitální, technické a sociální excelence vytvořené projekte
 • představí šest řešení uzavřeného cyklu pro různé problematické a rozsáhlé toky odpadů jako nejlepší příklady, jak dosáhnout cílů
 • zajistit širší přijetí nejlepších dostupných řešení a dosáhnout důsledného a integrovaného plnění cílů v oblasti odpadů

Projekt přispívá k provádění rámcové směrnice EU o odpadech, plánu pro Evropu účinněji využívající zdroje, evropské zelené dohody a akčního plánu pro oběhové hospodářství pro čistou a konkurenceschopnou Evropu.

0 +
POLÍ PŮSOBNOST
0
LET
0
PARTNERŮ
0 +
MIL EUR

Cíle projektu

 • Zmanjšanje emisij CO2 za 12% zaradi izboljšanega ravnanja z odpadki.
 • Zmanjšanje količine odpadkov za 2,5%.
 • Povečanje predelave nenevarnih gradbenih odpadkov za 2,5%.
 • Zmanjšanje količine nenevarnih odpadkov iz termičnih procesov za 50%.
 • Povečanje stopnje recikliranja komunalnih odpadkov za 4,5%.
 • Zmanjšana poraba nekovinskih mineralnih surovin za 7%.
 • Izboljšanje 5% površine tal.
 • Zvýšení počtu ekologických pracovních míst o 15 %. 

Státní a obecní úřady

Poskytování odborných podkladů a spolupráce našich odborníků při přípravě předpisů, směrnic a dalších právních aktů.

Business

Využijte naše znalosti a zkušenosti k vytváření nových a inovativních modelů oběhového hospodářství pro zvýšení konkurenceschopnosti

Obyvatelstvo

Zapojte se do našich programů zaměřených na osvětu, oběhové hospodářství a životní prostředí.

Zdravotní a sociální služby

Cirkulární modely ve zdravotnictví a odpovědné nakládání se zdravotnickým odpadem.

Vzdělávání

Využívejte náš obsah ve svých vzdělávacích programech a při vzdělávání a školení v oboru.

Média

Podívejte se na technická fakta, udělejte si zajímavá mezinárodní srovnání a využijte naše odborníky pro své publikace.

Přípravné akce

Přípravné činnosti jsou plánovány na roky 2022 a 2023.

Prováděcí činnosti

Hlavní prováděcí činnosti jsou plánovány na období 2023-2030.

Monitoring

Průběžné sledování a měření ukazatelů je plánováno po celou dobu trvání projektu - od roku 2022 do roku 2030.

Informovanost veřejnosti a šíření informací

Po celou dobu trvání projektu - od roku 2022 do roku 2030 - jsou plánovány činnosti zaměřené na zvyšování povědomí a zapojení zúčastněných stran.

Řízení a monitorování projektů

Řízení projektu bude probíhat po celou dobu jeho trvání - od roku 2022 do roku 2030.

cs_CZCzech