Znalosti a řešení

Znalosti a řešení V projektu spojujeme mezioborové vědce, abychom navrhli technicky, regulačně a ekonomicky proveditelná řešení.
DEMONSTRAČNÍ PROJEKTY

Spojujeme vědu a inovace

V rámci projektu provádíme šest rozsáhlých demonstračních projektů, které mají prokázat technickou a ekonomickou proveditelnost.
Produkce povrchových půd a revitalizace hornictví

Výroba nových směsí povrchových půd a jejich testování v laboratoři a v terénu v reálných podmínkách.

Recyklace kalů pro zvýšení bezpečnosti při povodních

Vývoj procesu kontinuální těžby kalů a jejich zpracování na stavební materiály.

Prevence nelegálního ukládání odpadů

Komplexní koncepce prevence nelegálního ukládání odpadů v případě metropolitní obce.

Uzavírání městských smyček prostřednictvím většího opakovaného použití

Uzavření smyčky stavebního odpadu a jednotné informační místo.

Využití druhotných surovin ze skládek

Předveďte získávání surovin ze skládek průmyslového odpadu (např. strusky, slévárenského písku atd.).

Extrakce kritických surovin z komunálních čistírenských kalů

Extrakce kritických surovin z komunálních čistírenských kalů Ve Slovinsku se ročně vyprodukuje více než 200 000 tun komunálních čistírenských kalů. Jedná se o těžbu některých z 27 tzv. kritických surovin v Evropě.

OBLASTI ČINNOSTI

Komplexní soubor vzájemně se doplňujících technických, digitálních, environmentálních, sociálních a oběhových řešení.

01.
Udržitelná právní řešení

Sledujeme právní předpisy na všech úrovních (evropské, národní i místní) a upozorňujeme na překážky udržitelného rozvoje.

02.
Hodnotící rámec

Shromažďujeme údaje a sledujeme všechny klíčové ukazatele udržitelného a oběhového rozvoje.

03.
Digitalizace

Vyvíjíme digitální řešení s využitím ověřování dat (blockchain) a umělé inteligence.

04.
Oběhové znalosti
Poskytujeme širokou škálu znalostí, od obnovy formálního vzdělávání až po všechny formy odborné přípravy.
05.
Cirkulární modely
Podporujeme vývoj, zavádění a testování nových cirkulárních obchodních modelů a postupů.
06.
Spolupráce

Zapojte se do našich poradních a konzultačních skupin. Buďte součástí rozvojového jádra Slovinska.

cs_CZCzech