Projekt Restart

Det integrerede projekt Restart er medfinansieret af Den Europæiske Union som en del af LIFE-programmet.
OM PROJEKTET
Projektet fokuserer på at overvinde barrierer for at nå EU's genbrugsmål og fuld implementering af programmet for affaldshåndtering og affaldsforebyggelse. Programa ravnanja z odpadki in programa preprečevanja odpadkov.

Hovedformålet med projektet er at implementere et omfattende sæt komplementære tekniske, digitale, miljømæssige, sociale og cirkulære løsninger for at realisere programmets fulde potentiale, opnå maksimal materiel selvforsyning og øge det cirkulære afkast i affalds- og ressourcesektoren.

For at opfylde dette hovedformål er projektaktiviteterne fokuseret på at opnå tre specifikke mål:

 • sørge for en løbende vurderingsmekanisme og sikre løbende forbedringer og opdateringer baseret på den digitale, tekniske og sociale ekspertise skabt af projektet;
 • præsentere seks lukkede kredsløbsløsninger på forskellige problematiske og omfattende affaldsstrømme som bedste eksempler på, hvordan man kan nå målene
 • sørge for bredere accept af de bedste tilgængelige løsninger og at opnå konsekvent og integreret implementering af affaldsmålen

Projektet bidrager til implementeringen af EU's affaldsrammedirektiv, blueprint for et ressourceeffektivt Europa, den europæiske grønne pagt og handlingsplanen for den cirkulære økonomi for et rent og konkurrencedygtigt Europa.

0 +
INDSATSOMRÅDER
0
ÅR
0
PARTNERE
0 +
MIO EURO

Projektets mål

 • Zmanjšanje emisij CO2 za 12% zaradi izboljšanega ravnanja z odpadki.
 • Zmanjšanje količine odpadkov za 2,5%.
 • Povečanje predelave nenevarnih gradbenih odpadkov za 2,5%.
 • Zmanjšanje količine nenevarnih odpadkov iz termičnih procesov za 50%.
 • Povečanje stopnje recikliranja komunalnih odpadkov za 4,5%.
 • Zmanjšana poraba nekovinskih mineralnih surovin za 7%.
 • Izboljšanje 5% površine tal.
 • 15 % stigning i grønne job. 

Nationale og kommunale myndigheder

Levering af faglig viden og samarbejde med vores eksperter om udarbejdelse af forordninger, direktiver og andre lovgivninger.

Virksomheder

Brug vores viden og erfaring til at skabe nye og innovative cirkulære forretningsmodeller for øget konkurrenceevne.

Befolkningen

Bliv en del af vores oplysningskampagner, cirkulære økonomi og miljøprogrammer.

Sundheds- og socialvæsenet

Cirkulære modeller i sundhedsvæsenet og ansvarlig håndtering af medicinsk affald.

Uddannelse

Brug vores indhold i dine uddannelsesprogrammer.

Medierne

Tjek de tekniske fakta, lav interessante internationale sammenligninger og få udtalelser fra vores eksperter til brug i din publikation.

Forberedende handlinger

Der er planlagt forberedende aktiviteter i 2022 og 2023.

Implementeringsaktiviteter

De vigtigste implementeringsaktiviteter er planlagt fra 2023 til 2030.

Overvågning

Kontinuerlig overvågning og måling af indikatorer er planlagt i hele projektets levetid - fra 2022 til 2030.

Offentlig oplysning og formidling

Oplysningskampagner og interessantengagerende aktiviteter er planlagt gennem hele projektets levetid – fra 2022 til 2030.

Projektstyring og overvågning

Projektstyring vil foregå gennem hele projektets levetid – fra 2022 til 2030.

da_DKDanish