Viden & løsninger

I projektet samler vi tværfaglige forskere for at designe tekniske, regulatoriske og økonomisk gennemførlige løsninger.
DEMONSTRATIONSPROJEKTER

Vi kombinerer videnskab med innovation

Som en del af projektet gennemfører vi seks store demonstrationsprojekter for at demonstrere teknisk og økonomisk gennemførlighed
Produktion af overfladejord og revitalisering af minedrift

Produktion af nye overfladejordsblandinger og test i laboratorie og under virkelige forhold.

Genanvendelse af slam for at øge sikkerheden ved oversvømmelser

Udvikling af processen for kontinuerlig slamudvinding og forarbejdning til byggematerialer.

Forebyggelse af ulovlig dumping

Et omfattende koncept for at forebygge og forhindre ulovlig dumping af affald i bykommuner.

Lukning af urbane kredsløb gennem øget genbrug

Lukning af byggeaffaldskredsløbet og en one-stop lokation for al information.

Genvinding af sekundære råstoffer fra lossepladser

Demonstrere udvinding af råmaterialer fra lossepladser med industriaffald (f.eks. slagger, støbesand osv.).

Udvinding af kritiske råstoffer fra kommunalt spildevandsslam

I Slovenien produceres der mere end 200.000 tons kommunalt spildevandsslam om året. Udvindingen involverer nogle af de 27 såkaldte kritiske råstoffer i Europa.

INDSATSOMRÅDER

Et omfattende sæt af komplementære tekniske, digitale, miljømæssige, sociale og cirkulære løsninger.

01.
Bæredygtig lovgivning

Vi holder øje med lovgivninger på alle niveauer (europæiske, nationale og lokale) og påpeger hindringer for bæredygtig udvikling.

02.
Vurderingsrammer

Vi indsamler data og holder øje med alle nøgleindikatorer for bæredygtig og cirkulær udvikling.

03.
Digitalisering

Vi udvikler digitale løsninger ved brug af dataverifikation (blockchain) og kunstig intelligens.

04.
Cirkulær viden
Vi leverer en bred vifte af viden, lige fra fornyelse af formel uddannelse til alle former for professionel uddannelse.
05.
Cirkulære modeller
Vi fremmer udvikling og implementering og tester nye cirkulære forretningsmodeller og praksis.
06.
Samarbejde

Deltag i vores rådgivnings- og vejledningsgrupper. Bliv en vigtig del af udviklingen i Slovenien.

da_DKDanish