Aktivnosti
in izdelki

Partner Akcija Izdelek Naziv izdelka Predviden Dostavljen
SOL.LEX.SUS A4 D.A.4.1 Metodologija za merjenje krožne politike in spremembe upravljanja 30.09.2022 25.09.2022
SOL.LEX.SUS A3 D.A.3.1 Ocena zakonodajnega okvira za izvajanje WMPP in CE, vključno z digitalnim registrom politik in pravnih aktov 31.12.2022 22.12.2022
SOL.LEX.SUS A4 D.A.4.2 Poročilo o vrzelih v krožni politiki in upravljanju, vključno z digitalnim registrom vrzeli in zahtevanih sprememb 31.12.2022 22.12.2022
SOL.LEX.SUS C2 D.C.2.1 Poročilo o ustvarjanju, sestavi in nalogami delovnih skupin 31.12.2023
SOL.LEX.SUS C3 D.C.3.1 Vodnik po notranjem zakonodajnem postopku 31.12.2023
SOL.LEX.SUS C4 D.C.4.1 Analiza obstoječega stanja zelenih javnih naročil v Sloveniji in trenutnega javno-zasebnega in javno-javnega partnerstva v Sloveniji 31.12.2023
SOL.LEX.SUS C14 D.C.14.1 Štirje (4) kompleti gradiv za usposabljanje 31.12.2023
SOL.LEX.SUS D1 D.D.1.1 Končni KPI-ji projekta izbrani z razvito metodologijo spremljanja 31.12.2023
SOL.LEX.SUS D1 D.D.1.2 Prvo redno poročilo o doseganu KPI-jev 31.12.2023
de_DEGerman