Izzivi trajnostnega in krožnega gospodarstva Slovenije: Izmenjava znanj in dobrih praks ponovne uporabe gradbenih odpadkov

Vljudno vabljeni, da se pridružite dogodku z naslovom “Izzivi trajnostnega in krožnega gospodarstva Slovenije: Izmenjava znanj in dobrih praks ponovne uporabe gradbenih odpadkov”, ki bo potekal 10. 5. 2024 med 9.00 in 14.00 v Dogošah, Maribor.

OPIS DODODKA

Količina gradbenih odpadkov v Sloveniji naglo raste. Leta 2020 je v Sloveniji nastalo 4,5 milijonov ton gradbenih odpadkov, leta 2021 6 milijonov ton in leta 2022 že kar 8,6 milijona ton, kar je največja statistično zabeležena količina gradbenih odpadkov. V letu 2020 so gradbeni odpadki predstavljali 59 % vseh odpadkov, leta 2021 skoraj dve tretjini, leta 2022 pa že skoraj tri četrtine (vir: SURS).  Z rastjo gradbenih odpadkov je gradbeni sektor postal ključni akter krožnega gospodarstva. Zavedamo se, številnih izzivov s katerimi se gradbeni sektor sooča, zato smo se v sklopu aktivnosti projekta RESTART, odločili organizirati dogodek, namenjen izmenjavi znanj, idej in dobrih praks med vodji gradbišč, arhitekti in gradbenimi podjetji.

Na dogodku se bomo osredotočili na krožno gospodarstvo, gradbene procese, recikliranje materialov v gradbeništvu, spoznali nekatere primere dobre prakse predvsem pa se posvetovali o izzivih, s katerimi se sooča slovenski gradbeni sektor na poti ponovne uporabe gradbenih odpadkov.

Obetamo si bogat in interaktiven program, ki bo omogočil izmenjavo izkušenj, povezovanje in mreženje med udeleženci.

Vaša prisotnost na dogodku bo prispevala k obogatitvi razprave in iskanju rešitev za trajnostni razvoj gradbenega sektorja v Sloveniji.

Udeležba na dogodku je brezplačna. Iz organizacijskih razlogov vljudno prosimo, da svojo udeležbo potrdite najkasneje do vključno 3. maja 2024 na e-naslov: [email protected]

Z veseljem pričakujemo vašo udeležbo!.

Preliminarni program:

Ura

 

Program

9:00 – 9:30

 

Registracija udeležencev

9:30 – 9:45

15′

Uvodni nagovori:

Mag. Andrej Rihter, direktor Javnega holdinga Maribor

Tomaž Kavnik, direktor Javnega podjetja Nigrad, d. o. o.

Sergej Gutsmandl, vodja razvoja in koordinator projekta Restart, Javno podjetje Nigrad, komunalno podjetje d. o. o.

 

9:45 – 10:05

20′

Predstavitev projekta RESTART: Spodbujanje recikliranja odpadkov v dragocene izdelke z vzpostavitvijo okolja za krožno gospodarstvo v Sloveniji

Mateja Simčič, vodja projekta LIFE RESTART Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo RS

 

10:05 – 10:10

do5′

Ogled video posnetka projekta Interreg – Spodbujanje kroženja predelanih gradbenih elementov v severozahodni Evropi (Facilitating the circulation of reclaimed building elements in Northwestern Europe, FCRBE)

Ponovna uporaba gradbenih elementov – bo v Evropi kmalu postala norma?

10:10 – 10:40

30′

Novosti ponovne uporabe gradbenih materialov

Eva Gradišnik in Nejc Časar

10:40 – 10:55

15′

Odmor s kulturnim programom

Iva Inja Žižek, sopran

 

10:55 – 11:10

15′

Dobre prakse EU projektov na temo krožnega gospodarstva

Tadej Žurman, POR Consult d. o. o.

11:10 – 11:25

15′

Zakonodajne novosti na področju zakona o varstvu okolja in na področju odpadkov

Mirko Šprinzer, svetovalec za ravnanje z odpadki in krožno gospodarjenje z viri,

Deltaplan d. o. o.

11:25 – 11:40

15′

Novi trendi in spremembe v gradbenem zakoniku, posebej osredotočeno na materiale, ki se predpisujejo pri gradnji nove infrastrukture

Damir Omerović, VIA X arhitekturno projektiranje, d. o. o.

11:40 – 11:50

10′

Diskusija

11:50 – 12:05

15′

Odmor s kulturnim programom

Iva Inja Žižek, sopran

 

12:05 – 12:35

30′

Ogled odlagališča odpadkov Dogoše

12:35 – 12:40

Do 5′

Ogled video posnetka

Sistem recikliranja gradbenih odpadkov in odpadkov nastalih z rušenjem objektov

12:40 – 12.55

15′

Zakonodajna obravnava zemeljskih izkopov v sklopu ZVO-2

Senko Pličanič, SOL.LEX.SUS

12:55– 12.10

15′

ZAG- predstavitev certificiranja materialov in postopkov vodenja proizvodnje

Predstavnik ZAG

12:55– 12.15

20′

Predstavitev aktivnosti na projektih in področju krožnega gospodarstva Javnega podjetja Nigrad, d. o. o

Sergej Gutsmandl, Vodja razvoja in koordinator projekta Restart,

Javno podjetje Nigrad, komunalno podjetje d. o. o

13:25 – 13:40

5′

Ogled kratkega video posnetka

Ponovna uporaba: Priložnosti za boljšo uporabo odpadnih gradbenih materialov

13:40 – 14:00

 

20′

Zaključni nagovor z diskusijo

Sergej Gutsmandl, vodja razvoja in koordinator projekta Restart,

Javno podjetje Nigrad, komunalno podjetje d. o. o

14:00 – 15:00

25′

Mreženje ob gastronomskih užitkih

 

 

sl_SISlovenian