Samooskrba z naravnim virom po načelih krožnega gospodarstva

Celovita obravnava ekonomskih, socialnih in okoljskih vidikov trajnostnega upravljanja z mineralnimi surovinami kot naravnimi viri

Dogodek bo potekal 27.5.2024 od 9:30 do 17. ure v prostorih Gospodarske Zbornice Slovenije, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana.

Dogodek organizirajo Sekcija mineralnih surovin Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala, Društvo tehničnih vodij površinsko odkopavanje in podjetje Georudeko d.o.o., je kotizacije prost.

Zaradi lažje organizacije vas naprošamo, da vašo udeležbo potrdite na [email protected] najkasneje do 13:00 ure, v četrtek 23.5.2024.

OPIS DODODKA

Dogodek zajema širok spekter tem, ki se osredotočajo na različne vidike samooskrbe skupnosti oziroma regije z mineralnimi surovinami. Osvetlili bomo vplive trajnostnega razvoja sektorja rudarstva na infrastrukturo, gospodarstvo, okolje in družbo ter vlogo in pomen rudarstva v zelenem prehodu.

Dogodek izpostavlja multiplikativne učinke nahajališč mineralnih surovin ter njihov pomen v slovenskem in EU gospodarstvu. Poudarek bo na virih, za katere pravi upravljavski pristop zagotavlja učinek trajnostne rabe energije na enoto preoblikovanega vira v produkt.

Predstavljeni bodo primeri dobrih praks. Posebna pozornost bo namenjena krožnemu gospodarstvu, vključno z upravljanjem s sekundarnimi surovinami in priložnostmi za uporabe le teh v luči ohranitve naravnih virov. Prikazano bo, kako pojem krožnega gospodarstva vpliva na infrastrukturni razvoj, socialno strukturo in demografske spremembe v lokalnih skupnostih.

1. Trajnostno izkoriščanje virov za zagotovitev stabilnega krožnega gospodarstva

2. Upravljanje in regulacija v kontekstu trajnostnega razvoja nahajališč naravnih virov

3. Finančni vidiki trajnostnega upravljanja z naravnimi viri

4. Socio-ekonomski učniki krožnega gospodarstva na skupnosti

Dogodek je namenjen prikazu možnosti celovitega pristopa k obravnavanju izzivov in priložnosti, ki jih prinaša trajnostno upravljanje z naravnimi viri, in poudarjajo potrebo po medsektorskem sodelovanju in integraciji finančnih ter socio-ekonomskih strategij v osnovne načrte za trajnostni zeleni razvoj.

Pridružite se nam in skupaj bomo dosegli trajnostne cilje!

 

sl_SISlovenian