Σελίδα – Συνεργάτεσ

Το έργο συγκεντρώνει 17 εταίρους, από το υπουργείο μέχρι δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, όλοι τους ηγέτες στον τομέα τους.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΟ ΈΡΓΟ
Το ολοκληρωμένο έργο LIFE IP Restart αποτελεί μέρος του πανευρωπαϊκού προγράμματος LIFE. programa LIFE.
Τα ολοκληρωμένα έργα επιτρέπουν στις αρχές των κρατών μελών της ΕΕ να εφαρμόζουν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά την περιβαλλοντική και κλιματική νομοθεσία. Τα ολοκληρωμένα έργα παρέχουν χρηματοδότηση για σχέδια, προγράμματα και στρατηγικές που αναπτύσσονται σε περιφερειακό, πολυπεριφερειακό ή εθνικό επίπεδο. Το μοναδικό χαρακτηριστικό των ολοκληρωμένων έργων της εταιρείας είναι ότι επιτρέπουν στα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τόσο τις πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ όσο και την εθνική χρηματοδότηση και τις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα. Στο έργο μας συμμετέχουν ευρωπαϊκά και ιδιωτικά κεφάλαια.
0
ΧΡΟΝΙΑ
0
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
0 000
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
0 mio
ΤΌΝΟΙ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
elGreek