Γνώση & Λύσεις

Στο έργο, φέρνουμε σε επαφή διεπιστημονικούς επιστήμονες για να σχεδιάσουμε τεχνικά, ρυθμιστικά και οικονομικά εφικτές λύσεις.
ΈΡΓΑ ΕΠΊΔΕΙΞΗΣ

Στο έργο, φέρνουμε σε επαφή διεπιστημονικούς επιστήμονες για να σχεδιάσουμε τεχνικά, ρυθμιστικά και οικονομικά εφικτές λύσεις.

Στο πλαίσιο του έργου, διεξάγουμε έξι έργα επίδειξης μεγάλης κλίμακας για να αποδείξουμε την τεχνική και οικονομική σκοπιμότητα.
Παραγωγή επιφανειακών εδαφών και αναζωογόνηση των ορυχείων

Παραγωγή νέων μιγμάτων επιφανειακών εδαφών και δοκιμές στο εργαστήριο και στο πεδίο υπό πραγματικές συνθήκες.

Ανάπτυξη της διαδικασίας για τη συνεχή εξαγωγή ιλύος και την επεξεργασία της σε δομικά υλικά.

Παραγωγή νέων μιγμάτων επιφανειακών εδαφών και δοκιμές στο εργαστήριο και στο πεδίο υπό πραγματικές συνθήκες.

Πρόληψη της παράνομης απόρριψης

Μια ολοκληρωμένη ιδέα για την πρόληψη της παράνομης απόρριψης αποβλήτων στην περίπτωση ενός μητροπολιτικού δήμου.

Κλείσιμο αστικών βρόχων μέσω αυξημένης επαναχρησιμοποίησης

Κλείσιμο του βρόχου για τα απόβλητα κατασκευών και μια ενιαία υπηρεσία για όλες τις πληροφορίες.

Ανάκτηση δευτερογενών πρώτων υλών από χώρους υγειονομικής ταφής

Επίδειξη της εξαγωγής πρώτων υλών από χώρους υγειονομικής ταφής βιομηχανικών αποβλήτων (π.χ. σκωρία, άμμος χυτηρίου κ.λπ.).

Εξόρυξη κρίσιμων πρώτων υλών από ιλύ δημοτικών λυμάτων

Στη Σλοβενία παράγονται ετησίως περισσότεροι από 200.000 τόνοι ιλύος αστικών λυμάτων. Η εξόρυξη αφορά ορισμένες από τις 27 λεγόμενες κρίσιμες πρώτες ύλες στην Ευρώπη.

ΤΟΜΕΊΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

Ένα ολοκληρωμένο σύνολο συμπληρωματικών τεχνικών, ψηφιακών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών και κυκλικών λύσεων.

01.
Βιώσιμη νομοθεσία

Παρακολουθούμε τις νομικές πράξεις σε όλα τα επίπεδα (ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό) και επισημαίνουμε τα εμπόδια στη βιώσιμη ανάπτυξη.

02.
Πλαίσιο αξιολόγησης

Συλλέγουμε δεδομένα και παρακολουθούμε όλους τους βασικούς δείκτες βιώσιμης και κυκλικής ανάπτυξης.

03.
Ψηφιοποίηση

Αναπτύσσουμε ψηφιακές λύσεις χρησιμοποιώντας την επαλήθευση δεδομένων (blockchain) και την τεχνητή νοημοσύνη

04.
Κυκλική γνώση
Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, από την ανανέωση της τυπικής εκπαίδευσης έως όλες τις μορφές επαγγελματικής κατάρτισης.
05.
Κυκλικά μοντέλα
Προωθούμε την ανάπτυξη, εφαρμογή και δοκιμή νέων κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων και πρακτικών.
06.
Συνεργασία

Συμμετέχετε στις ομάδες συμβουλευτικής και καθοδήγησής μας. Γίνετε μέρος του αναπτυξιακού πυρήνα της Σλοβενίας.

elGreek