Projekti partnerid

Projekt koondab enda ümber 17 koostööpartnerit ministeeriumitest avalik-õiguslike ja eraõiguslike ettevõteteni, kes on kõik oma valdkonnas juhtivad tegijad.
Projekti integreerimine
Integreeritud LIFE IP Restart projekt on osa üleeuroopalisest LIFE programmist. LIFE programmi raames.
Integreeritud projektid võimaldavad ELi liikmesriikide ametiasutustel rakendada keskkonna- ja kliimaalaseid õigusakte kõige tõhusamal viisil. Integreeritud projektid võimaldavad rahastada piirkondlikult, mitut piirkonda hõlmaval või riiklikul tasandil koostatud plaane, programme ja strateegiaid. Selle ettevõtte integreeritud projektide ainulaadsus seisneb selles, et need võimaldavad liikmesriikidel saada kasu nii ELi rahastamisallikatest, riiklikust rahastamisest kui ka erasektori investeeringutest. Meie projekti on kaasatud Euroopa Liidu ja erafondid.
0
aastat
0
koostööpartnerit
0 000
osalejat
0 mio
tonni jäätmeid
koostööpartnerid
etEstonian