Teadmised ja lahendused

Selle projekti raames koondame erinevaid teadlasi, et kavandada tehniliselt, regulatiivselt ja majanduslikult teostatavaid lahendusi.
Esitlusprojektid

Teaduse ja innovatsiooni kombineerimine

Projekti raames viime läbi kuus suuremahulist näidisprojekti, et demonstreerimaks nende tehnilist ja majanduslikku teostatavust
Pinnapealne pinnase tootmine ja kaevanduste taaselustamine

Uute tippmullasegude tootmine ja katsetamine laborites ja põllul reaalsetes tingimustes.

Pinnapealne pinnase tootmine ja kaevanduste taaselustamine

Muda pideva taaskasutamise ja ehitusmaterjalideks töötlemise protsessi väljatöötamine.

Ebaseaduslike prügilate tekke vältimine

Põhjalik kontseptsioon illegaalse jäätmete kõrvaldamise vältimiseks suurlinna omavalitsuses

Teisese toorme taaskasutamine prügilatest

Ehitusjäätmete ahela sulgemine ja kogu teabe koondamine ühte kohta.

Teisese toorme taaskasutamine prügilatest

Tooraine taaskasutamise demonstreerimine tööstusjäätmete prügilates (nt räbu, valuliiv)

Kriitilise tooraine taaskasutamine olmereoveesetetest

Sloveenias toodetakse igal aastal üle 200 000 tonni olmereoveesetet. Kaevandamine puudutab mõnda 27 niinimetatud kriitilisest toorainest Euroopas.

Tegevusalad

Täielik komplekt tehnilisi, digitaalseid, keskkonna-, sotsiaalseid ja ringlahendusi

01.
Jätkusuutlik seadusandlus

Jälgime regulatsioone kõigil tasanditel (Euroopa, riiklikul ja kohalikul tasandil) ning seame esikohale säästva arengu.

02.
Hindamisraamistik

Kogume andmeid ja jälgime kõiki säästva arengu ja ringmajanduse võtmenäitajaid.

03.
Digitaliseerimine

Arendame digitaalseid lahendusi, kasutades andmete kontrollimist (plokiahelat) ja tehisintellekti.

04.
Ringteave
Pakume laia valikut teavet alates formaalsest hariduse uuendamisest kuni erinevate erialaste koolitusteni
05.
Ringmajanduse mudelid
Soodustame uute ringmajandusmudelite ja -tavade väljatöötamist, juurutamist ja testimist.
06.
Koostöö

Osalege meie nõustamis- ja juhendamisrühmades. Osalege Sloveenia arendustuumiku töös

etEstonian