Projektin kumppanit

Projekti tuo yhteen 17 kumppania ministeriöstä julkisiin ja yksityisiin organisaatiohin, kaikki johtavia omilla aloillaan.
INTEGROITU PROJEKTI
Integroitu LIFE IP Restart -projekti on osa Euroopan laajuista LIFE-ohjelmaa. LIFE-ohjelmaa.
Integroidut projektit mahdollistavat EU:n jäsenvaltioiden viranomaisten panna toimeen ympäristö- ja ilmastosäädöksiä mahdollisimman tehokkaasti. Kokonaisvaltaiset projektit tarjoavat rahoitusta suunnitteluun, ohjelmiin, sekä aluellisesti, monialueellisesti tai kansallisella tasolla kehitetyille strategioille. Tämän yrityksen integroiduista projekteista tekee uniikkeja se, että ne sallivat jäsenvaltioiden hyödyntää sekä EU-rahoituslähteitä, kansallista rahoitusta, että yksityisen sektorin investointeja. Eurooppalaiset ja yksityiset varat ovat mukana projektissamme.
0
VUOTTA
0
KUMPPANIA
0 000
OSALLISTUJAA
0 mio
TONNIA JÄTETTÄ
KUMPPANIT
fiFinnish