Restart-projekti

Integroitu Restart-projekti, osarahoitettu Euroopan Unionin toimesta osana LIFE- ohjelma
TIETOA PROJEKTISTA
Projekti keskittyy haasteiden voittamiseen saavuttaakseen EU:n kierrätystavoitteet ja täyden jätteenhallinnan ja jätteenesto-ohjelman toimeenpanon. Projektin päätavoite on toimeenpanna kattava sarja täydentäviä teknisiä, digitaalisia, ympäristöllisiä, sosiaalisia, sekä kiertoratkaisuja ohjelman täyden potentiaalin saavuttamiseksi, maksimaalisen materiaalisen omavaraisuuden saavuttamiseksi, sekä jäte- ja resurssialan kiertopalautusten parantamiseksi. Jäte- ja resurssialan projekti.

Projektin päätavoite on toimeenpanna kattava sarja täydentäviä teknisiä, digitaalisia, ympäristöllisiä, sosiaalisia, sekä kiertoratkaisuja ohjelman täyden potentiaalin saavuttamiseksi, maksimaalisen materiaalisen omavaraisuuden saavuttamiseksi, sekä jäte- ja resurssialan kiertopalautusten parantamiseksi.

Saavuttaakseen tämän päätavoitteen, projektin toiminnot keskittyvät kolmen erillisen tavoitteen saavuttamiseen:

 • jatkuvat arviointimekanismin tarjoamiseen ja jatkuvan parannuksen, sekä päivityksen varmistamiseen perustuen projektin luomaan digitaaliseen, tekniseen ja sosiaaliseen erinomaisuuteen
 • kuuden suljetun tuotekiertoratkaisun esittämiseen erilaisille ongelmallisille ja laajoille jätevirroille parhaina esimerkkeinä siitä, kuinka tavoitteet voidaan saavuttaa
 • laajemman hyväksymisen varmistaminen parhaille saatavilla oleville ratkaisuille, sekä johdonmukaisen ja kaikenkattavan jätetavoitteiden toimeenpanon saavuttaminen

Projekti edistää EU:N Jätekehysdirektiivin, Resurssitehokkaamman Euroopan Suunnitelman, Euroopan Vihreän Diilin, sekä Puhtaamman ja Kilpailukykyisemmän Euroopan Toimintasuunnitelmaa Kiertotaloudelle toimeenpanoa

0 +
TOIMINTA-ALUETTA
0
VUOTTA
0
KUMPPANIA
0 +
MIL EUR

Projektin tavoitteet

 • CO2-päästöjen vähentäminen 20%:lla parantuneen käsittelyn kautta.
 • Kierrätyksen kohottaminen noin 18%:lla (2% vuodessa)
 • 50% kierrättäminen vaarattomalle rakennusjätteelle.
 • 99% kierrättäminen vaarattomalle jätteelle lämmitysprosesseissa.
 • 70% kierrätysasteen saavuttaminen yhdyskuntajätteelle
 • Ei-metallisten raakojen mineraalimateriaalien kulutuksen vähentäminen 20%:lla (3.4 miljoonaa tonnia)
 • Maa-alueen parantaminen 10%:lla.
 • 15%:n nousu vihreissä töissä.

Kansalliset ja kunnalliset viranomaiset

Ammattimaisen perustan ja yhteistyön tarjoaminen asijantuntijoiltamme asetusten, direktiivien ja muiden juridisten säädösten laatimisessa.

Liiketoiminta

Käytä tietoamme ja kokemustamme luodaksesi uusia ja innovatiivisia kiertoliiketoimintamalleja parantuneelle kilpailukyvylle.

Väestö

Osallistu tietoisuuteemme, kierrätystalouteen, sekä ympäristöohjelmiin.

Terveys- ja sosiaalipalvelut

Kiertomallit terveydenhuollossa ja lääketieteellisen jätteen vastuullinen hoitaminen.

Koulutus

Käytä sisältöämme koulutusohjelmissasi, sekä opetuksessa ja kentällä harjoittelussa.

Media

Tarkista tekniset faktat, luo mielenkiintoisia kansainvälisiä vertauksia ja käytä asiantuntijahaastattelujamme julkaisuissasi

Valmistelevat toiminnot

Vuosille 2022 ja 2023 suunnitellut valmistelevat toiminnot.

Toimeenpanotoiminnot

Pääasialliset toimeenpanotoiminnot on suunniteltu suoritettaviksi vuosina 2023-2030.

Seuranta

Jatkuva seuranta ja indikaattiorien mittaus on suunniteltu koko projektin elämän ajaksi - vuosina 2022-2030.

Yleinen Tietoisuus ja Tiedonlevitys

Tietoisuuden kohottaminen ja sidosryhmiä osallistavia toimintija on suunniteltu koko projektin elämän ajaksi - vuosina 2022-2030.

Projektin hallinta ja seuranta

Projektin hallinta tapahtuu koko projektin elämän ajan - vuosina 2022-2030.

fiFinnish