Tietoja ja ratkaisuja

Projektissa tuomme yhteen monialaisia tieteilijöitä suunnittelemaan teknisesti, lainsäädännöllisesti ja taloudellisesti mahdollisia ratkaisuja.
ESITTELYPROJEKTIT

Yhdistämme tieteen ja innovaation

Osana projektia toteutamme kuusi laajan mittakaavan esittelyprojektia esitelläksemme teknistä ja taloudellista toteutettavuutta.
Pintamultien tuottaminen ja kaivostoiminnan elvyttäminen

Uusien pintamultaseoksien tuotanto ja testaus laboratorioissa ja kentällä todellisissa olosuhteissa.

Lietteen kierrätys tulvaturvallisuuden kasvattamiseksi

Jatkuvan lietteen talteenoton ja käsittelyn prosessin kehitys rakennusmateriaaleiksi.

Laittoman Jätteenhävityksen Estäminen

Kattava konsepti laittoman jätteenhävittämisen estämiseksi kaupungin keskustaajamassa.

Kaupunkialueiden silmukoiden sulkeminen kasvaneen kierrätyksen kautta

Rakennusjätteen silmukan sulkeminen ja keskitetty varasto kaikelle tiedolle.

Toissijaisten raakojen materiaalien talteenotto kaatopaikoilta

Raakojen materiaalin talteenottamisen esittely teollisuusjätteiden kaatopaikoilla (esim. kuona, valimohiekka, jne.).

Kriittisten raakojen materiaalien talteenotto kuntien viemärilietteestä

Sloveniassa tuotetaan vuosittain yli 200 000 tonnia kunnallista viemärilietettä. Talteenottoon sisältyy osa niin kutsutuista 27 kriittisestä raa’asta materiaalista Euroopassa.

TOMINTA-ALUEET

Kattava sarja täydentäviä teknisiä, digitaalisia, ympäristöllisiä, sosiaalisia, sekä kiertotalouden ratkaisuja.

01.
Kestävä laki

Tarkkailemme säädöksiä kaikilla tasoilla (Euroopan, kansallisen, sekä paikallisen) ja tuomme esiin kestävän kehityksen haasteita.

02.
Arviointikehykset

Keräämme dataa ja tarkkailemme kaikkia kestävän kehityksen ja kiertotalouden avainindikaattoreita.

03.
Digitalisaatio

Kehitämme digitaalisia ratkaisuja käyttäen tietojen todentamista (lohkoketjut), sekä tekoälyä.

04.
Kiertotieto
Tarjoamme laajan valikoiman tietoa virallisen koulutuksen uusimisesta kaikenmuotoisiin ammattimaisiin koulutuksiin.
05.
Kiertomallit
Edistämme uusien kiertoyritysmallien ja -käytäntöjen kehitystä, toimeenpanoa ja testausta.
06.
Yhteistyö

Osallistu neuvonta- ja opasryhmiimme. Ole osa Slovenian ytimen kehitystä.

fiFinnish