TIONSCADAL SAOL LÁN-CHOMHTHÁITE ATOSAITHE

Aimsigh an Luach de Bruscar

Bí páirteach dár slí go dtí forbairt inbhuanaithe agus ciorclach an tSlóivéin

0
bliana
0
PÁIRTNÉIR
0 000
RANNPHÁIRTÍ
0 mio
MILLIÚN TONNA DE BHRUSCAIR
TIONSCADAL GNÍOMHAÍOCHTAÍ AGUS TÁIRGÍ

Usáid ár eolas

Tá an chéad blian dár tionscadal ag teacht chun deiridh go mall, tá na chéad gníomhaíochtaí agus táirgí réite go maith. Sa todhchaí, tríd an 9 mbliana don tionscadal, coinneoidh muid orainn ag foilsiú eolas go reatha dár gníomhaíochtaí agus táirgí. aktivnostih in izdelkih.

Usáid ár eolas agus le chéile bainidh muid amach urfhuascailt i eacnamaíocht atá fíor ciorclach
PÁIRTNÉIR TIONSCADAL

IP LIFE RESTART

Ár gCuspóirí

Réimse cuimsitheach de réiteachaí teicnicúil, digiteach, timpeallacht agus sóisialta.

01.
Dlí Inbhuanaithe
Déanadh muid monatóireacht ar achtanna dlí ag gach leibhéal (Eoraipeach, náisiúnta agus áitúil) agus piocadh amach aon constaic do forbairt inbhuanaithe.
02.
Creatlach Measúnú
Bailleoidh agus déanfaidh muid monatóireacht ar gach comhartha tábhachtach de forbairt inbhuanaithe agus ciorclach.
03.
Digitiú
Déanfaidh muid forbairt ar réiteacha digiteach ag usáid fíorúcháin sonraí (blockchain) agus intleacht shaorga.
04.
Eolas Ciorclach
Solathraíonn muid réimse leathan eolas, ó athnuachan de oideachas foirmúil go dtí gach saghas traenáil proifisiúnta.
05.
Múnla Ciorclach
Cuireann muid chun cinn, forbairt, cuir i bhfeidhm agus tástáil na múnla gnó agus cleachtaí ciorclach
06.
Comhoibriú
Páirtíocht inár grúpaí comhairleach agus treoraíocht. Bí páirteach i forbairt croí den tSlóivéin.
Ár Slí

Tiomanta ag eolaíocht

Mar pháirtnéirí, cuireann muid réimse de eolas agus réiteacha cuimsitheach ar fáil. Ceangal lenar saineolaí agus cleactóirí oilte ab fhearr.
Eolas theicnúil agus eolaíochta

An poitéinseal theicnúil agus eolaíocht nádúrtha in éineacht Slóivéanach

Dlí Inbhuanaithe

Réiteacha inbhuanaithe, dlíthúil domhanda

Réiteacha digiteach

Teicneolaíocht amach anseo do digiteach inbhuanaithe

Múnla Ciorclach

Múnla cruthaithe d'eacnamaíocht ciorclach

TÁIMÍD AR D'FHOIREANN DO RATHÚLACHT

Tabharfadh ár iarrachtaí in éineacht cúnamh duit do chuspóirí agus ár gcuspóirí a bhaint amach

Tá 3 cuspóir againn: Cosc a chur le bruscar agus truailliú gaolta leis, chun táirgí agus ábhar a roinnt, agus cosaint an timpeallacht

Lenar dtacaíocht, gheobhaidh tú eolas chun pleanáil, cuir i bhfeidhm, measúnaigh agus uasghrádú ar do chuid gníomhaíocht inbhuanaithe. Ná déan dearmad: Séard is táirgí inniu ná na ábhar den toghchaí ag praghasanna an lae inné. Mar sin cinnteoidh muid comórtas agus rathúnas glas.
gaIrish