Tionscadal Atosaigh

Tá an Tionscadal Cómhtáithe LIFE IP Atosaigh mar pháirt den Clár Life san Eoraip ar fad.
FAOIN TIONSCADAL
Déanann an tionscadal seo focas ar an ceann is fearr a fháil ar bacainn chun cuspóirí athchúrsáil an AE a bhaint amach agus feidhmiú iomlán an bainistiú bruscar agus cosc a chuir ar clár bruscar. Tionscadal an chláir um bhainistiú agus um chosc dramhaíola..

Is í an príomhaidhm den tionscadal ná cuir i bfheidhm tacar cuimsitheach de réiteachaí comhlántach teichnicúil, digiteach, timpeallacht, sóisialta agus ciorclach chun aithint an póitéinseal iomlán den clár, neamhspleách iomlán a bhaint amach, agus méadú ar an aisfháil ciorclach san earnáil achmhainn agus bruscar

Chun an príomh cuspóir a bhaint amach, tá focais an gníomhaíochtaí tionscadal ar trí sprioc:

 • Soláthair meicníocht measúnú leanúnach agus cintigh an forbairt leanúnach agus uasdátaigh bunaithe ar digiteach, teicnúil agus iontachas sóisialta cruthaithe ag an tionscadal;
 • Cuir i láthair sé réiteach dúnta isteach do réiteacha deacra difrúil agus sruthanna fairsing bruscar mar shampla conas na spriocanna seo a bhaint amach;
 • Cinntiú aontú níos leathan de na réiteach is fearr atá ar fáil agus feidhmiú reatha agus comhtháite de spriocanna bruscar a bhaint amach

Táonscadal ag déanamh tairbhe don cuir i bfiedhm den Fráma Trorach Brusca an AE, An Treoirphlean do Eoraip atá achmhainn éifeachtúil, an Socrú Glas Eoraipeach, agus an Phlean Ghníomh le haghaidh eacnamaíocht ciorclach do Eoraip glan agus comórtasach.

0 +
CEANTAR DE GHNÍOMHAÍOCHT
0
bliana
0
PÁIRTNÉIR
0 +
MIO EUR

Aidhmeanna an Tionscadal

 • Laghdú 20% astaíocht CO2 trí láimhseáil feabhsaithe
 • Méadú athchúrsáil de thart ar 18% (2% sa bhliain)
 • Athchúrsáil de 50% de bruscar neamh-chontúirteach foirgníocht
 • Athchúrsáil 99% de bruscar neamhchontúirteach ón bpróiséis teirmeach
 • Ráta 70% athchúrsáil de bruscar bardasach bhaint amach
 • Laghdú an úsáod de amhábhar mianra neamh-miotlach go 20% (3.4 miliúin tonna)
 • Feabhas 10% den ceantar talamh
 • Feabhas 15% i jabanna glas

Údaráis cathrach agus náisiúnta

Ag soláthrú bunais profisiúnta agus cooibriú dár saineolaí ag dréachtú rialacháin, treoracha agus achtanna dlí eile

Gnó

Úsáid ár eolas agus taithí chun múnla gnó ciorclach do comórtas méadaithe

Daonra

Bí páirteach dár feasacht, eacnamíocht ciorclach, agus cláracha timpeallachta

Seirbhisí sláinte agus sóisialta

Múnlaí ciorclach i gcúram sláinte agus bainistiú freagrach de bruscar leigheas

Oideachas

Úsáid ár ábhar i do clár oideachas agus in oideachas agus traenáil allamuigh

Na Méain

Seiceáil amach na fíricí teicnicúil, tarraing comparáidí suimúil idirnáisiúnta agus úsáid ár agallaí saineolach dod foilseacháin

Gníomhaíochtaí Ullmhúcháin

Tá gníomhaíochtaí ullmhúcháin pleanáilte do 2022 agus 2023

Gníomhaíochtaí cuir i bhfeidhm

Tá na príomh gníomhaíocht le cuir i bhfeidm pleanáilte ó 2023-2030

Monatóireacht

Monatóireacht leanúnach agus tomhais de comharthaí pleanáilte trí saol an tionscadal – ó 2022 go 2030

Feasacht agus Scaipeadh Rand

Feasacht ag ardú agus gníomhaíochtaí rannpháirtíocht páirtí leasmhar atá pleanáilte thrí saol an tionscadal ó 2022-2030

Bainistiú Tionscadal agus Mionatóireacht

Beidh bainistiú tionscadal ag dul ar aghaidh i rith saol an tionscadal ó 2022 go 2030

gaIrish