PROJECT LIFE IP RESTART

Integrirani projekt Restart, sufinanciran od strane Europske unije u sklopu programa LIFE.
O PROJEKTU
Projekt je usredotočen na prevladavanje prepreka za postizanje EU ciljeva recikliranja i potpune provedbe programa gospodarenja otpadom i prevencije otpada. Programa ravnanja z odpadki in programa preprečevanja odpadkov.

Glavni cilj projekta je implementacija opsežnog skupa komplementarnih tehničkih, digitalnih, ekoloških, društvenih i kružnih rješenja kako bi se ostvario puni potencijal programa, postigla maksimalna materijalna samodostatnost i povećao kružni povrat u otpad i sektor resursa.

Kako bi se postigao ovaj primarni cilj, projektne aktivnosti usmjerene su na postizanje tri specifična cilja:

 • osigurati kontinuirani mehanizam procjene i osigurati kontinuirano poboljšanje i ažuriranje na temelju digitalne, tehničke i društvene izvrsnosti stvorene projektom
 • predstaviti šest rješenja zatvorene petlje za različite problematične i opsežne tokove otpada kao najbolje primjere kako postići ciljeve
 • osigurati šire prihvaćanje najboljih dostupnih rješenja i postići dosljednu i integriranu provedbu ciljeva u vezi s otpadom

Projekt doprinosi provedbi EU Okvirne direktive o otpadu, Plana za resursno učinkovitu Europu, Europskog zelenog dogovora i Akcijskog plana za kružno gospodarstvo za čistu i konkurentnu Europu.

0 +
PODRUČJA DJELOVANJA
0
GODINA
0
PARTNERA
0 +
MIO EUR

Ciljevi projekta

 • Smanjenje emisije CO2 za 20% kroz poboljšano rukovanje.
 • Povećanje recikliranja za oko 18% (2% godišnje).
 • Recikliranje 50% neopasnog građevinskog otpada.
 • Recikliranje 99% neopasnog otpada iz termičkih procesa.
 • Ostvarivanje stope recikliranja komunalnog otpada od 70%.
 • Smanjenje potrošnje nemetalnih mineralnih sirovina za 20% (3,4 milijuna tona).
 • Poboljšanje 10% površine zemljišta.
 • 15% povećanje zelenih poslova.

Državne i općinske vlasti

Osiguravanje stručnih osnova i suradnje naših stručnjaka u izradi propisa, direktiva i drugih pravnih akata.

Poslovanje

Iskoristite naše znanje i iskustvo za stvaranje novih i inovativnih kružnih poslovnih modela za povećanje konkurentnosti.

Populacija

Uključite se u naše programe podizanja svijesti, kružnog gospodarstva i zaštite okoliša.

Zdravstvene i socijalne usluge

Kružni modeli u zdravstvu i odgovorno gospodarenje medicinskim otpadom.

Obrazovanje

Koristite naš sadržaj u svojim obrazovnim programima te u obrazovanju i obuci na terenu.

Mediji

Provjerite tehničke činjenice, napravite zanimljive međunarodne usporedbe i koristite naše stručne intervjue za svoje publikacije.

Pripremne radnje

Pripremne aktivnosti planirane su za 2022. i 2023. godinu.

Provedbene aktivnosti

Glavne provedbene aktivnosti planirane su od 2023. do 2030. godine.

Praćenje

Kontinuirano praćenje i mjerenje pokazatelja planirano je tijekom cijelog trajanja projekta – od 2022. do 2030. godine.

Javna svijest i širenje

Aktivnosti podizanja svijesti i uključivanja dionika planirane su tijekom trajanja projekta – od 2022. do 2030. godine.

Upravljanje i praćenje projekta

Upravljanje projektom odvijat će se tijekom cijelog trajanja projekta – od 2022. do 2030. godine.

hrCroatian