Tudás és megoldások

A projektben interdiszciplináris tudósokat vonunk össze, hogy műszaki, szabályozási és gazdaságilag megvalósítható megoldásokat tervezzenek.
Demonstrációs projektek

A tudományt és az innovációt ötvözzük

A projekt részeként hat nagyszabású demonstrációs projektet hajtunk végre a műszaki és gazdasági megvalósíthatóság bizonyítására.
Felszíni talajok termelése és a bányászat újjáélesztése

Új felszíni talajkeverékek előállítása és vizsgálata laboratóriumban és terepen, valós körülmények között.

Iszap újrafeldolgozása az árvízbiztonság növelése érdekében

Folyamatos iszapkitermelés és építőanyaggá történő feldolgozás folyamatának fejlesztése.

Az illegális dömping megakadályozása

Átfogó koncepció a hulladék illegális lerakásának megakadályozására nagyvárosi önkormányzat esetében.

Városi hurkok bezárása az újrafelhasználás növelésével

A hurok bezárása az építési hulladékon és egy egyablakos rendszer minden információért.

Másodlagos nyersanyagok visszanyerése hulladéklerakókból

Az ipari hulladéklerakókból (pl. salak, öntödei homok stb.) történő nyersanyag-kitermelés biztosítása.

Kritikus fontosságú nyersanyagok kitermelése települési szennyvíziszapból

Szlovéniában évente több mint 200 000 tonna települési szennyvíziszapot állítanak elő. A kitermelés a 27 úgynevezett kritikus európai nyersanyag közül néhányat érint.

Alkalmazási területek

Műszaki, digitális, környezetvédelmi és társadalmi megoldások széles skálája.

01.
Fenntartható jog

Minden szinten (európai, nemzeti és helyi) nyomon követjük a jogi aktusokat, és rámutatunk a fenntartható fejlődés akadályaira.

02.
Értékelési keretrendszer

Adatokat gyűjtünk, és nyomon követjük a fenntartható és körkörös fejlődés valamennyi kulcsfontosságú mutatóját.

03.
Digitalizáció

Digitális megoldásokat fejlesztünk adatellenőrzéssel (blokklánc) és mesterséges intelligenciával.

04.
Körkörös ismeretek
A formális oktatás megújításától kezdve a szakmai képzés minden formájáig széles körű ismereteket nyújtunk.
05.
Körkörös modellek
Támogatjuk az új körkörös üzleti modellek és gyakorlatok kidolgozását, megvalósítását és tesztelését.
06.
Együttműködés

Végy részt tanácsadó és eligazító csoportjainkban! Légy része Szlovénia fejlesztési magjának!

hu_HUHungarian