PROJEKTAS „LIFE IP RESTART“

Integruotas projektas „Restart“, bendrai finansuojamas Europos Sąjungos, kaip „LIFE“ programos dalis.
APIE PROJEKTĄ
Projektas yra orientuotas į kliūčių, trukdančių pasiekti ES perdirbimo tikslus, įveikimą ir pilną Atliekų tvarkymo ir atliekų prevencijos programos įgyvendinimą. Atliekų tvarkymo ir prevencijos programos projektas.

Pagrindinis projekto tikslas yra įgyvendinti visapusišką papildomų techninių, skaitmeninių, aplinkosaugos, socialinių ir žiedinių sprendimų rinkinį, siekiant išnaudoti visą programos potencialą, pasiekti maksimalų materialinį apsirūpinimą ir padidinti žiedinę grąžą atliekų ir išteklių sektoriuje.

Siekiant šio pagrindinio tikslo, projekto veikla yra sutelkta į tris konkrečius tikslus:

 • teikti nuolatinį vertinimo mechanizmą ir užtikrinti nuolatinį tobulinimą bei atnaujinimą, remiantis projekto sukurtu skaitmeniniu, techniniu ir socialiniu meistriškumu
 • pateikti šešis uždarojo ciklo sprendimus skirtingiems probleminiams ir dideliems atliekų srautams, kaip geriausius pavyzdžius, kaip pasiekti tikslus
 • užtikrinti platesnį geriausių galimų sprendimų priėmimą ir pasiekti nuoseklų bei integruotą atliekų tvarkymo tikslų įgyvendinimą

Projektas prisideda prie ES Atliekų Struktūros Direktyvos dėl atliekų, Efektyviai išteklius naudojančios Europos Plano, Europos Žaliojo Kurso ir Žiedinės Ekonomikos, skirtos Švariai ir Konkurencingai Europai veiksmų plano įgyvendinimo.

0 +
VEIKSMŲ SRITYS
0
METAI
0
PARTNERIŲ
0 +
MIO EUR

Projekto tikslai

 • Zmanjšanje emisij CO2 za 12% zaradi izboljšanega ravnanja z odpadki.
 • Zmanjšanje količine odpadkov za 2,5%.
 • Povečanje predelave nenevarnih gradbenih odpadkov za 2,5%.
 • Zmanjšanje količine nenevarnih odpadkov iz termičnih procesov za 50%.
 • Povečanje stopnje recikliranja komunalnih odpadkov za 4,5%.
 • Zmanjšana poraba nekovinskih mineralnih surovin za 7%.
 • Izboljšanje 5% površine tal.
 • 15% daugiau ekologiškų darbo vietų.

Nacionalinės ir savivaldybių institucijos

Profesinės bazės suteikimas ir mūsų ekspertų bendradarbiavimas rengiant reglamentų, direktyvų ir kitų teisės aktų projektus.

Verslas

Pasinaudokite mūsų žiniomis ir patirtimi, kurdami naujus ir novatoriškus žiedinio verslo modelius, padidintam konkurencingumui.

Populiacija

Dalyvaukite mūsų informuotumo, žiedinės ekonomikos ir aplinkosaugos programose.

Sveikatos ir socialinės paslaugos

Žiediniai sveikatos priežiūros modeliai ir atsakingas medicininių atliekų tvarkymas.

Ugdymas

Naudokite mūsų turinį savo švietimo programose bei švietimo ir mokymo srityse.

Žiniasklaida

Patikrinkite su techninius faktus, kurkite įdomius tarptautinius palyginimus ir pasinaudokite mūsų ekspertų apklausomis savo publikacijoms.

Parengiamieji veiksmai

Parengiamieji darbai numatyti 2022 ir 2023 metams.

Įgyvendinimo veiklos

Pagrindinės įgyvendinimo veiklos numatytos 2023-2030 metams.

Stebėjimas

Numatomas nuolatinis rodiklių stebėjimas ir matavimas per visą projekto gyvavimo laikotarpį - nuo 2022 iki 2030 metų.

Visuomenės Informavimas ir Sklaida

Informuotumo didinimo ir suinteresuotųjų šalių įtraukimo veiklos planuojamos visą projekto gyvavimo laikotarpį - nuo 2022 iki 2030 metų.

Projekto valdymas ir stebėsena

Projekto valdymas vyks visą projekto gyvavimo laiką - nuo 2022 iki 2030 metų.

lt_LTLithuanian