Projekta partneri

Projekts apvieno 17 partnerus, sākot no ministrijas un beidzot ar sabiedriskajām un privātajām organizācijām, visus līderus savās jomās.
INTEGRĒTS PROJEKTS
Integrētais LIFE IP Restart projekts ir daļa no visas Eiropas programmas LIFE. programa LIFE.
Integrētie projekti dod iespēju ES dalībvalstu iestādēm pēc iespējas efektīvāk īstenot vides un klimata tiesību aktus. Integrētie projekti nodrošina finansējumu plāniem, programmām un stratēģijām, kas izstrādātas reģionālā, daudz-reģionālā vai valsts līmenī. Unikāls šajā uzņēmuma integrētajos projektos ir tas, ka tie ļauj dalībvalstīm piesaistīt gan ES finansējuma avotus, gan valsts finansējumu, gan privātā sektora investīcijas. Mūsu projektā ir iesaistīti Eiropas un privātie fonda līdzekļi.
0
GADI
0
PARTNERI
0 000
DALĪBNIEKU
0 mio
TONNAS ATKRITUMU
PARTNERI
lvLatvian