Zināšanas un Risinājumi

Projektā mēs apvienojam starpdisciplinārus zinātniekus, lai izstrādātu tehniski, normatīvi un ekonomiski realizējamus risinājumus.
DEMONSTRĀCIJAS PROJEKTI

Mēs apvienojam zinātni un inovācijas

Projekta ietvaros mēs īstenojam sešus liela mēroga demonstrācijas projektus, lai demonstrētu tehnisko un ekonomisko iespējamību.
Virszemes augsnes ražošana un ieguves atdzīvināšana

Jaunu virszemes augsnes maisījumu izgatavošana un testēšana laboratorijā un uz lauka reālos apstākļos.

Dūņu pārstrāde, lai palielinātu no plūdiem drošību

Visaptveroša koncepcija, lai novērstu nelikumīgu atkritumu izgāšanu galvaspilsētā.

Nelikumīgu atkritumu piesārņojuma novēršana

Būvgružu cilpas noslēgšana un visu informāciju vienuviet.

Otrreizējo izejvielu atjaunošana no poligoniem

Būvgružu cilpas noslēgšana un visu informāciju vienuviet.

Otrreizējo izejvielu atjaunošana no poligoniem

Izejvielu ieguves demonstrēšana no rūpniecisko atkritumu poligoniem (piem., izdedži, liešanas smiltis u.c.).

Kritiski svarīgu izejvielu ieguve no pilsētas notekūdeņu dūņām

Slovēnijā ik gadu tiek saražotas vairāk par 200 000 tonnu pilsētas notekūdeņu dūņu. Ieguve ietver dažas no 27 tā dēvētajām kritiskajām izejvielām Eiropā.

DARBĪBAS JOMAS

Visaptveroši papildu tehnisko, digitālo, vides, sociālo un cirkulārie risinājumi.

01.
Ilgtspējīga likumdošana

Mēs pārraugām likumdošanu visos līmeņos (Eiropas, valsts un vietējā līmenī) un norādām uz šķēršļiem ilgtspējas attīstībai.

02.
Novērtēšanas ietvars

Mēs apkopojam datus un pārraugām visus galvenos ilgtspējīgas un cirkulārās attīstības rādītājus.

03.
Digitalizācija

Mēs izstrādājam digitālos risinājumus, izmantojot datu verifikāciju (blokķēdi) un mākslīgo intelektu.

04.
Cirkulāras zināšanas
Mēs sniedzam plašu zināšanu klāstu, sākot no formālās izglītības atjaunošanas līdz visa veida profesionālajai apmācībai.
05.
Cirkulāri modeļi
Mēs veicinām, izstrādājam, ieviešam un testējam jaunus cirkulāros biznesa modeļus un praksi.
06.
Sadarbība

Piedalieties mūsu padomdevēju un vadības grupās. Esiet daļa no Slovēnijas attīstības kodola.

lvLatvian