IL-PROĠETT LIFE IP RESTART

Skopri i-valur tal-iskart

Ingħaqad magħna fil-vjaġġ tagħna lejn l-iżvilupp sostenibbli u ċirkolari tas-Slovenja

0
SNIN
0
-IL IMSIEĦEB
0 000
PARTEĊIPANT
0 mio
TUNNELLATA TA’ SKART
L-ATTIVITAJIET U L-PRODOTTI TAL-PROĠETT

Uża l-għarfien tagħna

L-ewwel sena tal-proġett tagħna qed tiġi bil-mod il-mod fi tmiemha, u l-ewwel attivitajiet u prodotti tħejjew b’suċċess. Fil-ġejjieni, matul id-disa’ snin tal-proġett, se nkomplu nippublikaw regolarment informazzjoni dwar l-attivitajiet u l-prodotti tagħna. aktivnostih in izdelkih.

Uża l-għarfien tagħna, u flimkien jirnexxielna niksbu żvolta għal ekonomija tassew ċirkolari.
L-IMSIEĦBA TAL-PROĠETT

IP LIFE RESTART

L-GĦANIJIET TAGĦNA

Firxa komprensiva ta’ soluzzjonijiet tekniċi, diġitali, ambjentali u soċjali.

01.
Liġi sostenibbli
Aħna nimmonitorjaw l-atti legali fil-livelli kollha (Ewropej, nazzjonali u lokali) u nindikaw x’qed jostakola l-iżvilupp sostenibbli.
02.
Qafas ta’ valutazzjoni
Aħna niġbru dejta u nimmonitorjaw l-indikaturi ewlenin kollha tal-iżvilupp sostenibbli u dak ċirkolari.
03.
Diġitalizzazzjoni
Aħna niżviluppaw soluzzjonijiet diġitali permezz tal-verifika tad-dejta (blockchain) u l-intelliġenza artifiċjali.
04.
Għarfien ċirkolari
Aħna nipprovdu firxa wiesgħa ta’ għarfien, mit-tiġdid tal-edukazzjoni formali sal-forom kollha tat-taħriġ professjonali.
05.
Mudelli ċirkolari
Aħna nippromwovu l-iżvilupp, l-implimentazzjoni u l-ittestjar ta’ mudelli u prattiki kummerċjali ċirkolari ġodda.
06.
Kollaborazzjoni
Ipparteċipa fil-gruppi konsultattivi u ta’ gwida tagħna. Kun parti mill-grupp attività ċentrali tal-
IL-MOD TAGĦNA

Impenjati għax-xjenza

Bħala msieħba, noffru firxa komprensiva ta’ għarfien u soluzzjonijiet. Ingħaqad mal-aqwa esperti u prattikanti ta’ esperjenza tagħna.
Għarfien tekniku u xjentifiku

Il-potenzjal ikkombinat Sloven tax-xjenzi tekniċi u naturali

Liġi sostenibbli

Soluzzjonijiet globali, legali u sostenibbli

Soluzzjonijiet diġitali

Teknoloġiji futuri għad-diġitalizzazzjoni sostenibbli

Mudelli ċirkolari

Mudelli ppruvati tal-ekonomija ċirkolari

AĦNA T-TIM TIEGĦEK GĦAS-SUĊĊESS

L-isforzi kkombinati tagħna se jgħinuk tikseb l-għanijiet tiegħek u tagħna flimkien.

Stabbilixxejna tliet għanijiet: li nipprevjenu l-iskart u t-tniġġis relatat miegħu, li naqsmu l-prodotti u l-materjali ma’ partijiet oħra, u li nħarsu l-ambjent.

Bl-appoġġ tagħna, int se tikseb l-għarfien sabiex tippjana, timplimenta, tevalwa u taġġorna l-attivitajiet ta’ sostenibbiltà tiegħek. Ejja ma ninsewx li: il-prodotti tal-lum huma l-materjali tal-futur bil-prezz tal-passat. Għalhekk ejja niżguraw kompetittività u prosperità ekoloġika sostenibbli.
mtMaltese