Imsieħba tal-proġett

Il-proġett ilaqqa’ flimkien 17-il imsieħeb, mill-ministeru sal-organizzazzjonijiet pubbliċi u privati, ilkoll mexxejja fl-oqsma tagħhom.
PROĠETT INTEGRAT
Il-proġett integrat LIFE IP Restart huwa parti mill-programm pan-Ewropew LIFE. programa LIFE.
Il-proġetti integrati jippermettu lill-awtoritajiet tal-istati membri tal-UE sabiex jimplimentaw il-leġiżlazzjoni ambjentali u klimatika bl-aktar mod effiċjenti possibbli. Il-proġetti integrati jipprovdu finanzjament għal pjanijiet, programmi, u strateġiji li jiġu żviluppati fil-livell reġjonali, multireġjonali, jew nazzjonali. Dak li huwa uniku dwar il-proġetti integrati ta’ din il-kumpanija huwa li dawn jippermettu lill-istati membri sabiex iżidu kemm is-sorsi ta’ finanzjament tal-UE u kif ukoll il-finanzjament nazzjonali u l-investiment tas-settur privat. Il-fondi Ewropej u privati huma involuti fil-proġett tagħna.
0
SNIN
0
-IL IMSIEĦEB
0 000
PARTEĊIPANT
0 mio
TUNNELLATA TA’ SKART
IMSIEĦBA
mtMaltese