Il-Proġett Restart

Il-proġett integrat Restart, kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea bħala parti mill-programm LIFE.
DWAR IL-PROĠETT
Il-proġett jiffoka fuq li jingħelbu l-ostakli sabiex jintlaħqu l-miri tal-UE għar-riċiklaġġ u fuq l-implimentazzjoni sħiħa tal-Programm dwar il-ġestjoni tal-iskart u l-prevenzjoni tiegħu. Proġett tal-programm ta’ ġestjoni u prevenzjoni tal-iskart.

L-għan ewlieni tal-proġett huwa li jimplimenta sett komprensiv ta’ soluzzjonijiet tekniċi, diġitali, ambjentali, soċjali u ċirkolari komplementari biex jitwettaq il-potenzjal sħiħ tal-programm, tinkiseb l-awtosuffiċjenza massima tal-materjali, u jiżdied ir-ritorn ċirkolari fis-settur tal-iskart u tar-riżorsi.

Biex jintlaħaq dan l-għan primarju, l-attivitajiet tal-proġett huma ffukati fuq il-kisba ta’ tliet għanijiet speċifiċi:

 • jipprovdu mekkaniżmu kontinwu ta’ valutazzjoni u jiżguraw titjib u aġġornament kontinwu abbażi tal-eċċellenza diġitali, teknika u soċjali maħluqa mill-proġett
 • jippreżentaw sitt soluzzjonijiet ta’ ċirkwit magħluq għal flussi ta’ skart problematiċi u estensivi differenti bħala l-aħjar eżempji ta’ kif jistgħu jintlaħqu l-għanijiet
 • jiżguraw l-aċċettazzjoni usa’ tal-aħjar soluzzjonijiet disponibbli u jiksbu implimentazzjoni konsistenti u integrata tal-miri tal-iskart

Il-proġett jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tad-Direttiva Qafas dwar l-Iskart tal-UE, il-Pjan ta’ Azzjoni għal Ewropa Effiċjenti fir-Riżorsi, il-Patt Ekoloġiku Ewropew, u l-Pjan ta’ Azzjoni għal Ekonomija Ċirkolari għal Ewropa Nadifa u Kompetittiva.

0 +
AKTAR MINN 39 QASAM TA’ AZZJONI
0
SNIN
0
-IL IMSIEĦEB
0 +
AKTAR MINN 17-IL MILJUN EWRO

L-għanijiet tal-proġett

 • Jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 b’20% permezz ta’ mmaniġġjar imtejjeb.
 • Jiżdied ir-riċiklaġġ b’madwar 18% (2% fis-sena).
 • Ir-riċiklaġġ ta’ 50% tal-iskart tal-kostruzzjoni mhux perikoluż.
 • Ir-riċiklaġġ ta’ 99% tal-iskart tat-tisħin mhux perikoluż.
 • Tinkiseb rata ta’ riċiklaġġ ta’ 70% tal-iskart muniċipali.
 • It-tnaqqis tal-konsum tal-materja prima minerali mhux metallika b’20% (3.4 miljun tunnellata).
 • Titjib ta’ 10% taż-żona tal-art.
 • Żieda ta’ 15% fl-impjiegi ekoloġiċi.

Awtoritajiet nazzjonali u muniċipali

Nipprovdu bażijiet professjonali u kooperazzjoni permezz tal-esperti tagħna fl-abbozz ta’ regolamenti, direttivi u atti legali oħra.

Negozju

Uża l-għarfien u l-esperjenza tagħna biex toħloq mudelli ta’ negozju ċirkolari ġodda u innovattivi biex tkun aktar kompetittiv.

Popolazzjoni

Involvi ruħek fil-programmi tagħna dwar l-għarfien, l-ekonomija ċirkolari u l-ambjent.

Servizzi tas-saħħa u soċjali

Mudelli ċirkolari fil-kura tas-saħħa u fil-ġestjoni responsabbli tal-iskart mediku.

Edukazzjoni

Uża l-kontenut tagħna fil-programmi edukattivi tiegħek u fl-edukazzjoni u t-taħriġ fil-qasam.

Il-mezzi tax-xandir

Iċċekkja l-fatti tekniċi, agħmel paraguni internazzjonali interessanti u uża l-esperti intervistati tagħna għall-pubblikazzjonijiet tiegħek.

Azzjonijiet ta’ tħejjija

L-attivitajiet ta’ tħejjija huma ppjanati għall-2022 u l-2023.

Attivitajiet ta’ implimentazzjoni

L-attivitajiet ewlenin tal-implimentazzjoni huma ppjanati mill-2023 sal-2030.

Monitoraġġ

Il-monitoraġġ u l-kejl kontinwu tal-indikaturi huma ppjanati sakemm idum attiv il-proġett - mill-2022 sal-2030.

Tixrid tar-r-and tal-Għarfien Pubbliku

Huma ppjanati attivitajiet li jqajmu kuxjenza u l-impenn tal-partijiet interessati sakemm idum attiv il-proġett - mill-2022 sal-2030.

Ġestjoni u monitoraġġ tal-proġett

Il-ġestjoni tal-proġett se ssir sakemm idum attiv il-proġett - mill-2022 sal-2030.

mtMaltese