Għarfien u Soluzzjonijiet

Fil-proġett, aħna niġbru flimkien xjentisti interdixxiplinari biex ifasslu soluzzjonijiet soluzzjonijiet teknikament, regolatorji u ekonomikament fattibbli.
PROĠETTI TA’ DIMOSTRAZZJONI

Aħna ngħaqqdu flimkien ix-xjenza u l-innovazzjoni

Bħala parti mill-proġett, qed inwettqu sitt proġetti ta’ dimostrazzjoni fuq skala kbira biex nuru l-fattibbiltà teknika u ekonomika.
Produzzjoni tal-ħamrija tal-wiċċ u rivitalizzazzjoni tal-estrazzjoni

Il-produzzjoni ta’ taħlitiet ġodda ta’ ħamrija tal-wiċċ u l-ittestjar fil-laboratorju u fl-għelieqi taħt kundizzjonijiet reali.

Ir-riċiklaġġ tal-ħama biex tiżdied is-sigurtà kontra l-għargħar

L-iżvilupp tal-proċess għall-estrazzjoni kontinwa tal-ħama u l-ipproċessar tagħha fil-materjali tal-kostruzzjoni.

Prevenzjoni ta’ rimi illegali

Kunċett komprensiv li jipprevjeni r-rimi illegali tal-iskart fil-każ ta’ muniċipalità metropolitana.

L-għeluq taċ-ċirkwiti urbani permezz tal-użu ġdid akbar

L-għeluq taċ-ċirkwit dwar l-iskart tal-kostruzzjoni u post wieħed fejn tinsab l-informazzjoni kollha.

Irkupru ta’ materja prima sekondarja mil-landfills

Wiri tal-estrazzjoni tal-materja prima minn landfills ta’ skart industrijali (eż., gagazza, ramel tal-funderiji, eċċ.).

Estrazzjoni ta’ materja prima kritika mill-ħama tad-drenaġġ muniċipali

Fis-Slovenja, jiġu prodotti aktar minn 200,000 tunnellata ta’ ħama tad-drenaġġ muniċipali kull sena. L-estrazzjoni tinvolvi wħud mis-27 hekk imsejħa materja prima kritika fl-Ewropa.

ŻONI LI FUQ SE JSIR IX-XOGĦOL

Sett komprensiv ta’ soluzzjonijiet tekniċi, diġitali, ambjentali, soċjali u ċirkolari kumplimentari.

01.
Liġi sostenibbli

Aħna nimmonitorjaw l-atti legali fil-livelli kollha (Ewropej, nazzjonali u lokali) u nindikaw x’qed jostakola l-iżvilupp sostenibbli.

02.
Qafas ta’ valutazzjoni

Aħna niġbru dejta u nimmonitorjaw l-indikaturi ewlenin kollha tal-iżvilupp sostenibbli u dak ċirkolari.

03.
Diġitalizzazzjoni

Aħna niżviluppaw soluzzjonijiet diġitali permezz tal-verifika tad-dejta (blockchain) u l-intelliġenza artifiċjali.

04.
Għarfien ċirkolari
Aħna nipprovdu firxa wiesgħa ta’ għarfien, mit-tiġdid tal-edukazzjoni formali sal-forom kollha tat-taħriġ professjonali.
05.
Mudelli ċirkolari
Aħna nippromwovu l-iżvilupp, l-implimentazzjoni u l-ittestjar ta’ mudelli u prattiki kummerċjali ċirkolari ġodda.
06.
Kollaborazzjoni

Ipparteċipa fil-gruppi konsultattivi u ta’ gwida tagħna. Kun parti mill-grupp attività ċentrali tal-

mtMaltese