Project Restart

Geïntegreerd project Restart, o.a. gefinancierd door de Europese Unie als onderdeel van het LIFE-programma.
OVER HET PROJECT
Het project richt zich op het wegnemen van belemmeringen om de EU-recyclingdoelstellingen te kunnen behalen en op de volledige uitvoering van het afvalmanagement- en afvalpreventieprogramma. Het hoofddoel van het project is om veel verschillende complementaire technische, digitale, ecologische, sociale en circulaire oplossingen te implementeren om de volledige potentie van het programma te kunnen realiseren, maximale materiële zelfvoorziening te kunnen bereiken en het circulaire rendement van het afval en hulpbronnensector te laten toenemen. Programa ravnanja z odpadki in programa preprečevanja odpadkov.

Om dit primaire doel te kunnen bereiken, richten we ons bij de projectactiviteiten op het bereiken van drie specifieke doelstellingen:

Om dit primaire doel te kunnen bereiken, richten we ons bij de projectactiviteiten op het bereiken van drie specifieke doelstellingen:

 • een doorlopend beoordelingsmechanisme bieden en zorgen voor continue verbetering en actualisering op basis van de digitale, technische en social excellence die door het project ontstaan
 • zes gesloten-lusoplossingen voor verschillende problematische en grote afvalstromen presenteren als beste voorbeelden om de doelstellingen te kunnen bereiken
 • zorgen voor een bredere acceptatie van de best beschikbare oplossingen en een consistente en geïntegreerde implementatie van de afvaldoelstellingen bereiken

Het project helpt bij het implementeren van de EU-kaderrichtlijn Afvalstoffen, de Blauwdruk voor een Efficiënt Hulpbronnengebruik in Europa, de Europese Green Deal en het actieplan voor een circulaire economie voor een schoon en concurrerend Europa.

0 +
ACTIEGEBIEDEN
0
JAAR
0
PARTNERS
0 +
MLN EUR

Doelen van het project

 • De CO2-uitstoot met 20% verminderen door beter handelen.
 • Recycling met ongeveer 18% (2% per jaar) laten toenemen.
 • 50% van het ongevaarlijke bouwafval recyclen.
 • 99% van het ongevaarlijke afval van thermische processen recyclen.
 • 70% van gemeentelijk afval recyclen.
 • Een vermindering van 20% van het verbruik van niet-metaalhoudende minerale grondstoffen (3,4 miljoen ton).
 • 10% verbetering van het landoppervlak.
 • 15% meer groene banen.

Nationale en gemeentelijke autoriteiten

Het bieden van professionele basis en medewerking van onze experts bij het opstellen van verordeningen, richtlijnen en andere rechtshandelingen.

Bedrijf

Maak gebruik van onze kennis en ervaring om nieuwe en innovatieve circulaire bedrijfsmodellen te creëren om beter te kunnen concurreren.

Bevolking

Sluit je aan bij onze bewustwordings-, circulaire economie- en milieuprogramma's.

Gezondheids- en sociale diensten

Circulaire modellen in de zorg en verantwoord omgaan met medisch afval.

Educatie

Gebruik onze content in je onderwijsprogramma's en in onderwijs en training in het werkveld.

De media

Bekijk de technische feiten, maak interessante internationale vergelijkingen en maak gebruik van onze deskundige geïnterviewden voor al je publicaties.

Voorbereidende acties

Voorbereidende activiteiten staan gepland voor 2022 en 2023.

Implementatie-activiteiten

De belangrijkste implementatie-activiteiten staan gepland voor 2023 tot en met 2030.

Monitoring

Het voortdurend monitoren en meten van indicatoren staat gepland gedurende het hele project – van 2022 tot 2030.

Public Awareness en Verspreiding

Tijdens het gehele project – van 2022 tot 2030 – staan Awareness Raising en Stakeholder Engagement-activiteiten gepland.

Projectmanagement en monitoren

Projectmanagement vindt gedurende het hele project plaats – van 2022 tot 2030.

nl_NLDutch