KNOWLEDGE AND SOLUTIONS

Bij dit project brengen we interdisciplinaire wetenschappers met elkaar in contact om met technisch, regelgevend en economisch haalbare oplossingen te komen.
DEMONSTRATIEPROJECTEN

We combineren wetenschap en innovatie

Als onderdeel van het project voeren we zes grootschalige demonstratieprojecten uit voor het aantonen van de technische en economische haalbaarheid.
Produceren van oppervlaktebodems en revitalisering van mijnbouw

Productie van nieuwe oppervlaktegrondmengsels en onder reële omstandigheden testen in het laboratorium en in het werkveld.

Het recyclen van slib om de overstromingsveiligheid te verbeteren

Ontwikkelen van het proces voor het constant winnen van slib en het verwerken ervan tot bouwmaterialen.

Voorkomen van Illegaal Dumpen

Een totaalconcept om illegaal dumpen van afval van een grootstedelijke gemeente te voorkomen.

Het sluiten van urban loops door meer hergebruik

De lus van bouwafval en een one-stop-store voor alle informatie sluiten.

Terugwinnen van secundaire grondstoffen van vuilnisbelten

De winning van grondstoffen van vuilnisbelden voor industrieel afval (bijv. smeltafval, gietzand, etc.) demonstreren.

Het winnen van kritische grondstoffen uit gemeentelijk zuiveringsslib

In Slovenië wordt jaarlijks meer dan 200.000 ton gemeentelijk zuiveringsslib geproduceerd. Bij de winning ervan is een deel van de 27 zogenaamde kritische grondstoffen in Europa betrokken.

WERKGEBIEDEN

Een enorme verzameling van complementaire technische, digitale, ecologische, sociale en circulaire oplossingen.

01.
Duurzaam recht

We houden rechtshandelingen op alle niveaus (Europees, nationaal en lokaal) goed in de gaten en signaleren belemmeringen voor een duurzame ontwikkeling.

02.
Beoordelingskader

We verzamelen data en houden alle kernindicatoren van duurzame en circulaire ontwikkeling in de gaten.

03.
Digitalisering

Wij ontwikkelen digitale oplossingen met behulp van dataverificatie (blockchain) en kunstmatige intelligentie.

04.
Circulaire kennis
We bieden veel soorten kennis, van de vernieuwing van het formele onderwijs tot alle vormen van professionele training.
05.
Circulaire modellen
Circulaire modellen We stimuleren het ontwikkelen, implementeren en testen van nieuwe circulaire bedrijfsmodellen en praktijken.
06.
Samenwerking

Sluit je aan bij onze advies- en begeleidingsgroepen. Word onderdeel van de ontwikkelingskern van Slovenië.

nl_NLDutch