Partnerzy projektu

Projekt skupia 17 partnerów, w tym ministerstwa, organizacje publiczne i prywatne.
PROJEKT ZINTEGROWANY
Zintegrowany projekt LIFE IP Restart jest częścią paneuropejskiego programu LIFE. programa LIFE.
Projekty zintegrowane umożliwiają organom państw członkowskich UE jak najskuteczniejsze wdrażanie prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska i klimatu. Projekty zintegrowane zapewniają finansowanie planów, programów i strategii opracowanych na poziomie regionalnym, międzyregionalnym lub krajowym. W zintegrowanych projektach tej firmy unikalne jest to, że umożliwiają one państwom członkowskim wykorzystanie zarówno unijnych źródeł finansowania, jak i finansowania krajowego oraz inwestycji sektora prywatnego. W nasz projekt zaangażowane są fundusze europejskie i prywatne.
0
LAT
0
PARTNERÓW
0 000
UCZESTNIKÓW
0 mio
TON ODPADÓW
PATRNERZY
pl_PLPolish