Wiedza i rozwiązania

W ramach projektu skupiamy interdyscyplinarnych naukowców, by projektować i wdrażać rozwiązania technicznie, prawnie i ekonomicznie wykonalne.
PROJEKTY DEMONSTRACYJNE

Łączymy naukę i innowacje

W ramach projektu realizujemy sześć dużych projektów demonstracyjnych w celu wykazania technicznej i ekonomicznej wykonalności.
Produkcja gruntów powierzchniowych i rewitalizacja terenów górniczych

Produkcja nowych naziemnych mieszanek gruntów, badania w laboratorium i w warunkach terenowych.

Recykling osadów w celu zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

Opracowanie procesu ciągłego wydobywania i przetwarzania osadów na materiały budowlane.

Zapobieganie nielegalnemu dumpingowi

Kompleksowa koncepcja zapobiegania nielegalnemu składowaniu odpadów w przypadku obszarów miejskich.

Zamykanie miejskiego obiegu dzięki zwiększonemu wykorzystaniu surowców z recyklingu

Zamykanie obiegu odpadów budowlanych i kompleksowy magazyn wszystkich informacji.

Odzysk surowców wtórnych ze składowisk odpadów

Demonstracyjne odzyskiwanie surowców ze składowisk odpadów przemysłowych (np. żużla, piasku odlewniczego itp.).

Odzyskiwanie surowców krytycznych z komunalnych osadów ściekowych

W Słowenii rocznie produkuje się ponad 200 000 ton komunalnych osadów ściekowych. Odzysk dotyczy niektórych z 27 tak zwanych surowców krytycznych w Europie.

OBSZARY DZIAŁANIA

Kompleksowy zestaw uzupełniających się wzajemnie rozwiązań technicznych, cyfrowych, środowiskowych, społecznych i cyrkularnych.

01.
Zrównoważone prawo

Monitorujemy akty prawne na wszystkich szczeblach (europejskim, krajowym i lokalnym) i wskazujemy przeszkody dla zrównoważonego rozwoju.

02.
Staranna ocena

Gromadzimy dane i monitorujemy wszystkie kluczowe wskaźniki zrównoważonego i cyrkularnego rozwoju.

03.
Cyfryzacja

Desenvolvemos soluções digitais utilizando verificação de dados (blockchain) e inteligência artificial.

04.
Wiedza o obiegu zamkniętym
Zapewniamy szeroki zakres wiedzy od odnowy edukacji formalnej, po wszelkie formy szkolenia zawodowego.
05.
Modele cyrkularne
Promujemy opracowywanie, wdrażanie i testowanie nowych cyrkularnych praktyk oraz modeli biznesowych.
06.
Współpraca

Dołącz do jednej z naszych grup doradczych. Weź udział w kompleksowym rozwoju Słowenii.

pl_PLPolish