Izzivi trajnostnega in krožnega gospodarstva Slovenije: Izmenjava znanj in dobrih praks ponovne uporabe gradbenih odpadkov

O ponovni uporabi gradbenih odpadkov na dogodku projekta LIFE RESTART

Pretekli dogodek

Maribor – V nastajajočem centru ponovne uporabe gradbenih odpadkov v Dogošah pri Mariboru je v petek, 10. maja, potekalo srečanje “Izzivi trajnostnega in krožnega gospodarstva Slovenije: izmenjava znanj in dobrih praks ponovne uporabe gradbenih odpadkov“. Dogodek je organiziralo javno podjetje Nigrad iz skupine Javni holding Maribor (JHMB), ki je partner v projektu LIFE RESTART in ga koordinira Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

»Devetletni integrirani projekt, ki povezuje Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo ter 15 partnerjev iz gospodarstva in znanosti, vodilnih na svojih področjih, se osredotoča na premagovanje ovir pri doseganju ciljev Evropske unije glede recikliranja ter na doseganje popolnega izvajanja Operativnega programa ravnanja z odpadki in programa preprečevanja odpadkov«, je uvodoma v imenu ministrstva projekt RESTART predstavila vodja projekta Mateja Simčič.

Na srečanju so strokovnjaki gradbene stroke, predstavniki občine Maribor, JP Nigrad, JHMB, ministrstva in drugih partnerjev projekta delili strokovno znanje, inovativne ideje, dobre prakse in izkušnje pri usmerjanju slovenskega gradbenega sektorja k trajnostni prihodnosti in krožnemu gospodarstvu.

V uvodnih nagovorih so predstavnica MO Maribor Neva Pipan, direktor JP Nigrad Tomaž Kavnik in direktor JHMB mag. Andrej Rihter poudarili pomen krožnega gospodarstva in trajnostnih ravnanj, ki so jim tako občina kot podjetja Skupine JHMB zelo naklonjena in si prizadevajo za izvajanje aktivnosti na tem področju.

Količine gradbenih odpadkov namreč vztrajno naraščajo; leta 2020 je nastalo 4,5 milijona ton gradbenih odpadkov, leto kasneje že 6 milijonov ton, leta 2022 pa beležimo rekordnih 8,6 milijona ton, pri čemer so gradbeni odpadki predstavljali že skoraj tri četrtine vseh odpadkov Slovenije.

Na dogodku so kot govorci sodelovali Tadej Žurman in Mirko Šprinzer iz podjetja Deltaplan, Senko Pličanič iz podjetja SOL.LEX.SUS, dr. Alenka Mauko Pranjič iz Zavoda za gradbeništvo in Sergej Gutsmandl, vodja razvoja v JP Nigrad (partnerji v projektu RESTART) ter Damir Omerović iz podjetja VIA X arhitekturno projektiranje. Govorili so o potencialih in izzivih ponovne uporabe gradbenih odpadkov, gradbenih procesih in recikliranju materialov v gradbeništvu ter ob tem poudarili pomembnost izmenjave izkušenj in iskanja najboljših skupnih rešitev, tako na zakonodajnem, tehničnem kot širšem družbenem področju. Kljub izzivom v sektorju smo lahko na primeru podjetja Nigrad spoznali tudi konkretne rešitve, ki že spreminjajo našo gradbeno stroko. Poučen teoretičen prispevek o tehnoloških postopkih ponovne uporabe gradbenih materialov sta na dogodku predstavila študenta gradbeništva Eva Gradišnik in Nejc Časar iz Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru.

Srečanje je pomenilo intenzivno izmenjavo mnenj in povezovanje med udeleženci gradbene stroke ter strokovnjaki širše zainteresirane javnosti.

Mateja Simčič

Vodja projekta LIFE IP RESTART

 

 

sl_SISlovenian