Dogodek Samooskrba z naravnim virom po načelih krožnega gospodarstva

Mineralne surovine in krožno gospodarstvo

Novica

Področje mineralnih surovin in samooskrba z naravnimi viri po načelih krožnega gospodarstva sta bili osrednji temi strokovnega posvetovanja z okroglo mizo, ki je potekalo 27.maja 2024 na Gospodarski zbornici Slovenije. Na celodnevnem strokovnem dogodku, ki je potekalo v okviru projekta LIFE RESTART, so govorci kot najpomembnejše elemente izpostavili potrebo po izobraževanju o krožnem gospodarstvu, pomembnost ustreznih podatkov in metodologije, ki so podlaga za prave odločitve pri prehodu na zeleno.

Dogodek so organizirali Sekcija mineralnih surovin Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala, Društvo tehničnih vodij površinsko odkopavanje in podjetje Georudeko, ki je tudi partner strateškega 9-letnega projekta RESTART, katerega cilj je povečanje predelave primarno gradbenih in rudarskih odpadkov v koristne izdelke s pripravo okolja za krožno gospodarstvo v Sloveniji. Projekt koordinira Ministrstvo za okolje, prostor in energijo.

Izobraževanje je bilo namenjeno predvsem predstavnikom gospodarstva, ki delujejo v rudarskem in gradbenem sektorju in se soočajo s številnimi dilemami in izzivi, kako ustvariti inovativne modele krožnega gospodarstva ob številnih zakonodajnih, administrativnih, kadrovskih, finančnih in tehnoloških ovirah.

Na posvetu so sodelovali dr. Aurela Shitza iz Industrial Minerals Europe, dr. Marko Maver iz Ministrstva za naravne vire in prostor, mag. Tanja Bolte in Mateja Simčič iz Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, predsednik Sekcije mineralnih surovin ZGIGM Jožef Stibilj, profesorica dr. Lučka Kajfež Bogataj, dr. Viktor Simončič, dr. Alenka Mauko Pranjić in dr. Primož Oprčkal iz Zavoda za gradbeništvo Slovenije, Boštjan Gomilšek iz podjetja Result, dr. Rudi Vončina iz Elektroinštituta Milan Vidmar in glavni organizator dogodka dr. Željko Pogačnik iz podjetja Georudeko.

Strokovni posvet se je zaključil z okroglo mizo Finančni vidiki poslovanja v prehodu na zeleno, ki jo je vodila mag. Nena Dukuzov iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

sl_SISlovenian