Proiectul Restart

Proiectul integrat Restart, cofinanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului LIFE.
DESPRE PROIECT
Proiectul se concentrează pe depășirea barierelor în calea atingerii obiectivelor de reciclare ale UE și pe implementarea completă a programului de gestionare și prevenire a deșeurilor. Proiect al programului de management și prevenire a deșeurilor.

O principal objectivo do projecto é implementar um conjunto abrangente de soluções técnicas, digitais, ambientais, sociais e circulares complementares para realizar todo o potencial do programa, alcançar a máxima auto-suficiência material, e aumentar o retorno circular no sector dos resíduos e recursos.

Pentru a atinge acest obiectiv principal, activitățile proiectului se concentrează pe realizarea a trei obiective specifice:

 • să ofere un mecanism de evaluare continuă și să asigure îmbunătățirea și actualizarea continuă pe baza excelenței digitale, tehnice și sociale create de proiect
 • să prezinte șase soluții în circuit închis pentru diferite fluxuri de deșeuri problematice și extinse, ca cele mai bune exemple de realizare a obiectivelor
 • să asigure o acceptare mai largă a celor mai bune soluții disponibile și să realizeze o punere în aplicare coerentă și integrată a obiectivelor privind deșeurile

Proiectul contribuie la punerea în aplicare a Directivei Cadru a UE privind deșeurile, a Planului pentru o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, a Acordului verde european și a Planului de acțiune pentru o economie circulară pentru o Europă curată și competitivă.

0 +
DOMENII DE ACȚIUNE
0
ANI
0
PARTENERI
0 +
MIL EUR

Obiectivele proiectului

 • Reducerea cu 20% a emisiilor de CO2 prin îmbunătățirea manipulării.
 • Creșterea reciclării cu aproximativ 18% (2% pe an).
 • Reciclarea a 50% din deșeurile de construcții nepericuloase.
 • Reciclarea a 99% din deșeurile nepericuloase provenite din procesele termice.
 • Atingerea unei rate de reciclare a deșeurilor municipale de 70%.
 • Reducerea consumului de materii prime minerale nemetalice cu 20% (3,4 milioane de tone).
 • Îmbunătățirea a 10% din suprafața terenului.
 • Creșterea cu 15% a numărului de locuri de muncă ecologice.

Autoritățile naționale și municipale

Oferirea de baze profesionale și cooperarea experților noștri în elaborarea de regulamente, directive și alte acte juridice.

Afaceri

Folosiți cunoștințele și experiența noastră pentru a crea modele de afaceri circulare noi și inovatoare pentru o competitivitate sporită.

Populația

Implicați-vă în programele noastre de conștientizare, de economie circulară și de mediu.

Servicii sociale și de sănătate

Modele circulare în domeniul sănătății și gestionarea responsabilă a deșeurilor medicale.

Educație

Utilizați conținutul nostru în programele dumneavoastră de educație și în educația și formarea în domeniu.

Mass-media

Consultați datele tehnice, faceți comparații internaționale interesante și folosiți-vă de experții noștri intervievați pentru publicațiile dumneavoastră.

Acțiuni pregătitoare

Activitățile pregătitoare sunt planificate pentru 2022 și 2023.

Activități de punere în aplicare

Principalele activități de punere în aplicare sunt planificate pentru perioada 2023-2030.

Monitorizare

Monitorizarea și măsurarea continuă a indicatorilor este planificată pe toată durata de viață a proiectului - din 2022 până în 2030.

Conștientizare publică și diseminare

Activitățile de sensibilizare și de implicare a părților interesate sunt planificate pe toată durata de viață a proiectului - din 2022 până în 2030.

Managementul și monitorizarea proiectelor

Managementul proiectului va avea loc pe toată durata de viață a proiectului - din 2022 până în 2030.

ro_RORomanian