Partneri projektu

Projekt spája 17 partnerov, od ministerstiev až po verejné a súkromné organizácie, ktoré sú lídrami vo svojich oblastiach.
INTEGROVANÝ PROJEKT
Integrovaný projekt LIFE IP Restart je súčasťou celoeurópskeho programu LIFE. programa LIFE.
Integrované projekty umožňujú orgánom EÚ čo najefektívnejšie implementovať právne predpisy v oblasti životného prostredia a klímy. Integrované projekty poskytujú financovanie plánov, programov a stratégií vypracovaných na regionálnej, multiregionálnej alebo národnej úrovni. Jedinečnosť IP spočíva v tom, že členským štátom umožňujú využívať zdroje financovania EÚ, ako aj vnútroštátne financovanie a investície súkromného sektora. Na našich projektoch sa podieľajú európske aj súkromné fondy.
0
ROKOV
0
PARTNEROV
0 000
ÚČASTNÍKOV
0 mio
TONY ODPADU
PARTNERI
sk_SKSlovak