Znalosti a riešenia

Projekt spája interdisciplinárnych vedcov s cieľom navrhnúť technicky, regulačne a ekonomicky realizovateľné riešenia.
DEMONŠTRAČNÉ PROJEKTY

Spájanie vedy a inovácií

Realizujeme šesť rozsiahlych demonštračných projektov s cieľom preukázať technickú a ekonomickú realizovateľnosť.
Komplexný súbor vzájomne sa dopĺňajúcich technických, digitálnych, environmentálnych, sociálnych a obehových riešení.

Výroba nových zmesí povrchových pôd a ich testovanie v laboratóriu a v teréne v reálnych podmienkach.

Recyklácia kalov na zvýšenie bezpečnosti pri povodniach

Vývoj kontinuálneho procesu extrakcie kalu a jeho spracovanie na stavebné materiály.

Predchádzanie nezákonnému skládkovaniu

Komplexná koncepcia prevencie nelegálneho skládkovania v prípade metropolitnej obce.

Uzatváranie mestských slučiek prostredníctvom väčšieho opätovného využívania

Uzavretie slučky stavebného odpadu a jednotné informačné miesto.

Používanie druhotných surovín zo skládok

preukázať zhodnocovanie surovín zo skládok priemyselného odpadu (napr. trosky, zlievarenského piesku atď.).

Extrakcia kritických surovín z kalov z komunálnych odpadových vôd

V Slovinsku sa ročne vyprodukuje viac ako 200 000 ton komunálneho kalu. Ide o ťažbu niektorých z 27 tzv. kritických surovín v Európe.

OBLASTI ČINNOSTI

Komplexný súbor vzájomne sa dopĺňajúcich technických, digitálnych, environmentálnych, sociálnych a obehových riešení.

01.
Udržateľné právo

Monitorujeme právne predpisy na všetkých úrovniach (európskej, vnútroštátnej a miestnej) a upozorňujeme na prekážky udržateľného rozvoja.

02.
Rámec hodnotenia

Zhromažďujeme údaje a monitorujeme všetky kľúčové ukazovatele udržateľného a obehového rozvoja.

03.
Digitalizácia

Vyvíjame digitálne riešenia s využitím overovania údajov (blockchain) a umelej inteligencie.

04.
Kruhové znalosti
Poskytujeme širokú škálu vedomostí, od obnovy formálneho vzdelávania až po všetky formy odbornej prípravy.
05.
Kruhové modely
Podporujeme vývoj, implementáciu a testovanie nových obehových obchodných modelov a postupov.
06.
Spolupráca

Pripojte sa k našim poradenským a konzultačným skupinám. Staňte sa súčasťou rozvojového jadra Slovinska.

sk_SKSlovak