PROJEKTI LIFE IP RESTART

Zbuloni Vlerën e Mbeturinave

Bashkohuni me ne në rrugën tonë drejt zhvillimit të qëndrueshëm dhe rrethor të Sllovenisë

0
VJET
0
PARTNERË
0 000
PJESËMARRËS
0 mio
TON MBETURINA
AKTIVITETET DHE PRODUKTET E PROJEKTIT

Përdorni njohuritë tona

Viti i parë i projektit tonë është drejt përfundimit dhe aktivitetet e produktet e para janë përgatitur me sukses. Përgjatë nëntë viteve të ardhshme të projektit, ne do të vazhdojmë të publikojmë rregullisht informacione rreth aktiviteteve dhe produkteve tona.

Përdorni njohuritë tona dhe së bashku do të bëjmë një hap drejt një ekonomie të vërtetë rrethore.
PARTNERËT E PROJEKTIT

IP LIFE RESTART

QËLLIMET TONA

Një gamë e plotë zgjidhjesh teknike, digjitale, mjedisore dhe sociale.

01.
Zgjidhje të qëndrueshme ligjore
Ne monitorojmë ligjet në të gjitha nivelet (evropiane, kombëtare dhe lokale) dhe raportojmë pengesat për zhvillimin e qëndrueshëm.
02.
Korniza e vlerësimit
Ne mbledhim të dhëna dhe monitorojmë të gjithë treguesit kryesorë të zhvillimit të qëndrueshëm dhe rrethor.
03.
Digjitalizimi
Ne zhvillojmë zgjidhje digjitale duke përdorur verifikimin e të dhënave (blockchain) dhe inteligjencën artificiale.
04.
Njohuri rrethore
Ne ofrojmë një gamë të gjerë njohurish, nga rinovimi i arsimit formal deri te të gjitha format e formimit profesional.
05.
Modelet e ekonomisë rrethore
Ne promovojmë zhvillimin, zbatimin dhe testimin e modeleve dhe praktikave të reja rrethore të biznesit.
06.
Bashkëpunimi
Merrni pjesë në grupet tona këshilluese dhe udhëzuese. Bëhuni pjesë e bërthamës së zhvillimit të Sllovenisë.
RRUGA JONË

Të përkushtuar ndaj shkencës

Si partnerë, ne ofrojmë një gamë të gjerë njohurish dhe zgjidhjesh. Lidhuni me ekspertët tanë më të mirë dhe praktikuesit me përvojë.
Njohuri teknike dhe shkencore

Potenciali i kombinuar slloven i shkencave teknike dhe natyrore

Zgjidhje të qëndrueshme ligjore

Zgjidhje ligjore globale, të qëndrueshme

Zgjidhje digjitale

Teknologjitë e ardhshme për digjitalizim të qëndrueshëm

Modelet e ekonomisë rrethore

Modele të provuara të ekonomisë rrethore

JEMI EKIPI JUAJ PËR SUKSES

Përpjekjet tona të kombinuara do t'ju ndihmojnë të arrini qëllimet tuaja dhe tonat së bashku.

Ne kemi vendosur tre objektiva: të parandalojmë mbetjet dhe ndotjen që lidhet me to, të ndajmë produktet dhe materialet dhe të mbrojmë mjedisin.

Me mbështetjen tonë, ju do të fitoni njohuri për të planifikuar, zbatuar, vlerësuar dhe përmirësuar aktivitetet tuaja të qëndrueshmërisë. Të mos harrojmë: produktet e sotme janë materialet e së ardhmes me çmimin e djeshëm. Pra, le të sigurojmë konkurrencë dhe prosperitet të gjelbër dhe të qëndrueshëm.
sqAlbanian