Znanje & rešitve

V projektu združujemo interdisciplinarne znanstvenike ter oblikujemo tehnično, regulatorno in ekonomske izvedljive rešitve.
DEMONSTRACIJSKI PROJEKTI

Združujemo znanost in inovativnost

V projektu izvajamo šest obsežnih demonstracijskih projektov za dokazovanje tehnične in ekonomske izvedljivosti.
Proizvodnja površinskega sloja tal in revitalizacija rudarstva

Ustvarjanje novih mešanic površinskega sloja in preskušanje v laboratoriju ter na območjih v realnih okoliščinah.

Recikliranje mulja za povečano poplavno varnost

Razvoj procesa stalnega odstranjevanja mulja in predelave v gradbene materiale.

Preprečevanje nezakonitega odlaganja

Celovit pristop k preprečevanje nezakonitega odlaganja odpadkov na primeru velike mestne občine.

Zapiranje urbanih zank s povečevanjem ponovne uporabe

Zapiranje zanke za gradbene odpadke in enotna vstopna točka za vse informacije.

Pridobivanje sekundarnih surovin iz odlagališč

Prikaz pridobivanja surovin iz odlagališč industrijskih odpadkov (npr. žlindre, livarskega peska in podobno).

Proizvodnja kritičnih surovin iz komunalnega blata

V Sloveniji nastaja letno več kot 200 tisoč ton komunalnega blata. Z ekstrakcijo lahko iz njega pridobimo nekatere izmed 27 t.i. kritičnih surovin v Evropi.

PODROČJA DELOVANJA

Celosten nabor komplementarnih tehničnih, digitalnih, okoljskih, družbenih in krožnih rešitev

01.
Trajnostno pravo

Spremljamo pravne akte na vseh ravneh (evropski, državni in lokalni) ter opozarjamo na ovire za trajnostni razvoj.

02.
Ocenjevalni okvir

Zbiramo podatke in spremljamo vse ključne kazalnike trajnostnega in krožnega razvoja.

03.
Digitalizacija

Razvijamo digitalne rešitve z uporabo podatkovnega veriženja (blockchain) in umetne inteligence.

04.
Krožno znanje
Zagotavljamo široko ponudbo znanja, od prenove formalnega izobraževanja do vseh oblik strokovnega usposabljanja.
05.
Krožni modeli
Spodbujamo razvoj, uvajamo in preizkušamo nove krožne poslovne modele in postopke.
06.
Sodelovanje

Sodelujte v naših posvetovalnih in usmerjevalnih skupinah. Bodite del razvojnega jedra Slovenije.

sl_SISlovenian